DISTRIBUIȚI
În poză: colectivul de educatori împreună cu oaspeții de onoare

Creşa – gădiniţă nr. 5 din oraşul Sângerei a marcat 45 ani de educaţie, aceasta fiind vârsta consemnată din prima zi de la edificarea instituţiei de educaţie timpurie, la 4 februarie anul 1974. La eveniment au fost invitaţi oaspeţi de onoare, care au meritul său în parcursul grădiniţei spre un proces de educaţie de calitate, în baza tehnologiilor educaţionale moderne, care şi-au adus contribuţia în susţinerea şi construirea unor parteneriate educaţionale eficiente şi benefice. Această susţinere a permis echipei de educatori şi grădiniței în ansamblu să ocupe şi să se menţină pe loc de frunte în topul instituţiilor de educaţie timpurie din raion.

Printre oaspeţii prezentaţi cu onoare publicului, de către directoarea Ecaterina DUMBRAVĂ s-au numărat Gheorghe BRAŞOVSCHI, deputat în Parlamentul R. Mihai CURCIUC, şeful-adjunct al Direcţiei Educaţie, ex-directoarea grădiniţei Alina CRAVEŢ, viceprimara oraşului Rodica COJOCARU, directoarea creşei – grădiniţă „Mărţişor” din Sângerei, Elena PATRAŞ, foşti absolvenţi ai grădiniţei, cât şi părinţi. „Datorită parteneriatelor eficiente ce le avem stabilite cu Administraţia Publică Locală ne-a reuşit multe proiecte să implementăm şi să atragem investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii instituţiei”, a precizat şi a mulţumit în mesajul expus, directoarea grădiniţei. Astfel prin susţinerea Ambasadei Slovene, în instituţie a fost renovată sistema de canalizare şi construite 8 noduri sanitare. Prin susţinerea primăriei şi parteneriatul cu Asociaţia Părinţilor s-a reuşit modernizarea unei săli de dans şi de sport. Participând la sărbătoarea „45 ani de educaţie ai Grădiniţei „Andrieş”, Gh. BRAŞOVSCHI a mai acoperit o necesitate a instituţiei; dăruind un frigider cu congelator. El a exprimat aprecierea pentru o educaţie de calitate care o asigură echipa de educatori împreună cu managera Ecaterina DUMBRAVĂ. …

În poză: micuții grădiniței în timpul activității artistice

continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 10 al acestei săptămâni