13
DISTRIBUIȚI

 

Constituția RM este legea fundamentală a țării care definește atributele statului, principiile de funcționare și obiectivele lui principale. În Legea supremă sunt consacrate cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină țara noastră: separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic etc.

Constituția RM este baza juridică a întregii legislații, pe care se întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ.

Legea fundamentală este un șir de principii și norme care a deschis calea pentru afirmarea valorilor fundamentale ale statului de drept și ale economiei de piață. Este o garanție a drepturilor fundamentale ale omului, dar și a funcționării instituțiilor de bază ale statului.

Constituția RM este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viața publică, politică și socială a tarii. Simbol al luptei poporului pentru libertate, democrație și drepturile omului, Constituția reamintește fiecărui cetățean datoria sfântă de a servi cu credință Patria, de a apăra cu orice preț Unitatea, Suveranitatea și Independentă Republicii Moldova.

Deputații, președintele, miniștrii, aleșii locali, militarii, funcționarii de demnitate publică, funcționarii publici – toți depun jurământul de a respecta Legea supremă – Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Cu prilejul marcării acestui eveniment important în istoria Republicii Moldova, care consolidează conștiința civică a cetățenilor, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat  adresează felicitări tuturor cetățenilor raionului, un sincer „La mulți ani!” cu urări de pace și prosperare!