11
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtului Damaschin Mihai, domiciliat în raionul Sângerei, satul Bilicenii Vechi, pentru data de 29.05.2023 la ora 08.00 la ședința judiciară ( str.Testimițeanu 4, bir.10, or. Sângerei) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către Organizația de Creditare Nebancară DAMALIO FINANCE GROUP Societate cu Răspundere Limitată vs. DAMASCHINA ALIONA, DAMASCHIN MIHAIL – Acțiuni privind încasarea datoriei.

În caz de neprezență cauza va fi examinată în lipsa DVS.