16
DISTRIBUIȚI

CITAȚII PUBLICE

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea lui Vizir Ion, anul nașterii 31.12. 1982 cu ultimul domiciliu în raionul Sângerei, satul Coșcodeni în  calitate de pârât la ședința judiciară stabilită pentru data de 30 ianuarie 2023,ora 09.30 în biroul 15, str. Testimițanu nr.4, or Sângerei, ( incinta Judecătoriei Bălți) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Porcescu Valentina împotriva lui Ion Vizir cu privire la desfacerea căsătoriei.

În caz de neprezentă cauza va fi examinată în lipsa pârâtului.

Judecătoare, Mihaela Scipliuc