29
DISTRIBUIȚI

AVIZ 

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, comunică pârâtei  Cornescu Alexandra, anul nașterii 06.05.2000 cu ultimul domiciliu în raionul Sângerei, satul Pepeni că, pe rolul instanței se află în examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de Asociația de Economii și  Împrumut PREPELIȚA împotriva lui Cornescu Alexandra cu privire la încasarea datoriei și cheltuielilor de judecată. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, instanța solicită pârâtului Cornescu Alexandra de a se prezenta la Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, str. Testimțeanu nr.4.biroul7, pentru a recepționa copia cererii de chemare în judecată și înscrisurile, și de a depune referința asupra cauzei în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz. Totodată, explică  pârâtei Cornescu Alexandra că, în cazul nedepunerii referinței în termenul stabilit, cauza va fi examinată în baza materialelor prezentate la dosar.

Judecătoare, Diana Balan