20
DISTRIBUIȚI

Stimați lucrători din agricultură și industria prelucrătoare din raionul Sângerei

La finele lunii noiembrie, raionul nostru are frumoasa tradiție de a consemna sărbătoarea profesională – Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Această ramură este una dintre cele mai importante pentru raion și are o valoare considerabilă în dezvoltarea economiei locale și naționale.

Atitudinea noastră fată de toți lucrătorii care activează în acest domeniu este totdeauna respectuoasă și plină de recunoștință. Aducem cele mai sincere mulțumiri tuturor agricultorilor, mecanizatorilor, șoferilor antrenați la transportarea producției din câmp în hambare, lucrătorilor auxiliari, lucrătorilor administrativi, contabililor pentru activitatea desfășurată, căci numai în comun, lucrând cot la cot cu responsabilitate, sacrificiu și dăruire de sine se pot obține rezultate frumoase în această muncă titanică, necesară și nobilă totodată – de a produce pâinea cea de toate zilele – pâinea care e simbolul păcii, bunătății, omenirii, prieteniei și bunăstării. Nu în zădar oaspeții dragi îi întâmpinăm cu pâine și sare.

Pentru agricultorii noștri pământul e însuși rostul de-a fi, este o ființă vie, fată de care nutresc un sentiment de adorație și dedicație. Pământul are un glas pe care agricultorul îl aude și-l înțelege, e „sfântul pământ inspirator” care i-a modelat trupul și sufletul și care i-a dăruit toate virtuțile, astfel formându-i destinul. Fiecare zi din an, fiecare lucrare agricolă este realizată cu dragoste și sfântă datorie de a asigura obținerea roadei.

Cu profund respect, Iulian Erimei, vicepreședinte al raionului