32
DISTRIBUIȚI

CITAȚII PUBLICE

Judecătoria Bălți ( sediul Sângerei) comunică pârâtului Guberschi Viorel, anul nașterii 28 martie 1978, domiciliat în satul Heciul Vechi, raionul Sângerei, că pe rolul instanței de judecată se află cererea de chemare în judecată înaintată de Guberschi Natalia împotriva lui Guberschi Viorel privind încasarea pensiei alimentare pentru întreținerea copiilor minori.

Totodată se explică pârâtului, că în termen de 30 zile să prezinte instanței judecătorești și reclamantului o referință.

Soluționarea cererii va avea loc la data de 8 decembrie 2022, ora 09:00, în localul Judecătoriei Bălți ( sediul Sângerei), or. Sângerei, str. N. Testemițeanu, nr.4 bir.12.

Judecător, Adrian Clevada

Judecătoria Bălți ( sediul Sângerei) comunică pârâtului Gîrștioga Vladimir, anul nașterii 18 martie 1981, domiciliat în satul Vladimireuca, raionul Sângerei, că pe rolul instanței de judecată se află cererea de chemare în judecată depusă de către Gîrștioga Aliona împotriva lui  Gîrștioga Vladimir privind desfacerea căsătoriei.

Totodată se explică pârâtului, că în termen de 30 de zile să prezinte instanței judecătorești și reclamantului o referință.

Soluționarea cererii va avea loc la data de 8 decembrie 2022, ora 09.30, în localul Judecătoriei Bălți ( sediul Sângerei), orașul Sângerei, strada N. Testimițeanu, nr.4, bir.12.

Judecător, Adrian Clevada