13
DISTRIBUIȚI

ANUNȚ PUBLIC

privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbaterea publică

Ograda Verde S.R.L., cu sediul în Republica Moldova, or. Telenești, extravilan, în calitate de inițiator al proiectului „Reutilarea fermei de porcine” din orașul Telenești pe terenul cadastral  nr. 8901103.392,

informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art. 21 și art. 22 ale Legii,

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT despre posibilitatea

consultării cu conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, necesară pentru obținerea acordului de mediu, pentru proiectul „Reutilarea fermei de porcine”, pe teritoriul administrativ al orașului Telenești (extravilan).

Documentația este elaborată de către Ecologie-Expert S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212, în calitate de consultant, în cadrul studiului de evaluare integrat într-un raport, structura căreia a fost coordonată prin avizul nr. 10/3200/2022 din 26.09.2022 de către Agenția de Mediu.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Mediu, poate fi aprobarea emiterii sau refuzul eliberării acordului de mediu.

Informația privind potențialul impact asupra mediului al proiectului integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, cât și rezumatul non-tehnic al acestuia poate fi consultată pe suport de hârtie la următoarele adrese:

  • sediul Agenției de Mediu, or. Chișinău, str. Albișoara, nr. 38;
  • sediul primăriei or. Telenești, r-nul Telenești, str. 31 August, nr.8;
  • sediul firmei Ograda Verde” S.R.L. – or. Telenești, extravilan;
  • sediul Ecologie-Expert” SR.L. – or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 212

în zilele de Luni-Vineri; între orele 8.00-17.00.

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea/le pagină/e  web oficială:

www.ecoexpert.md , secțiunea-NOUTĂȚI sau pot fi solicitate de la persoana de contact.

Dezbaterile publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului va avea loc la adresa: sala de Ședințe a Primăriei or. Telenești, în data de  23 noiembrie 2022, ora 14.00.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunț, sau le poate înainta în formă verbală în data desfășurării dezbaterii publice.

Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.

 Persoana de contact: Sergiu Gorincioi

mob: + 373 69885381

e-mail: s.gorincioi@ogradaverde.md