49
DISTRIBUIȚI

Un birou al avocatului pentru consiliere juridică și

    informațională a refugiaților, apatrizilor  la Telenești  

Președinta raionului Mariana Ombun, și Oleg Palii, directorul executiv al AO „Centrul de Drept al Avocaților”  au semnat, joi, 27 octombrie, un  Acord de colaborare  pentru a oferi servicii în domeniul protecției drepturilor refugiaților, apatrizilor, persoanelor nedocumentate în vederea consilierii, informării și  integrării lor.

La partea oficială de semnare a Acordului  au participat și șeful adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Nelea Cazacu și secretarul consiliului raional Sergiu Lazăr.

În urma semnării Acordului și aprobării în cadrul ședinței Consiliului raional Telenești a unui spațiu în incinta Consiliului pentru a oferi serviciile date.

 Centrul de Drept al Avocaților este partener de implementare a Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), care este mandatată de Adunarea Generală ONU în calitate de Agenție responsabilă, pe plan internațional, de soluționarea problemelor persoanelor în necesitate de protecție internațională și a apatrizilor.

 Conjugarea eforturilor comune și cadrul de cooperare dintre Consiliul raional și Centrul va contribui la respectarea drepturilor refugiaților, beneficiarilor de protecție internațională, solicitanți al statutului de apatrid și apatrizilor, dar și străinilor în proceduri de integrare în Republica Moldova, prin oferirea de servicii juridice și informaționale în cadrul  determinării statutului de refugiat, a statutului de apatrid, de integrare, de documentare cu acte de identitate si de stare civilă conform statutelor menționate.

În perioada următoare, în cadrul noului birou vor fi oferite activități de consiliere juridică și informațională ale beneficiarilor cu privire la drepturile lor în domeniul azilului, apatridei, integrării, cetățeniei

 Președinta raionului  și-a exprimat convingerea că proiectul va avea un impact semnificativ și de durată, iar activitățile desfășurate în cadrul acestuia vor contribui la dezvoltarea unei societăți democratice și vor putea beneficia de consultanță și cetățenii raionului.

Directorul executiv, Oleg Palii a menționat că acest acord este primul încheiat între o autoritate publică locală de nivelul II și Centrul de Drept, inclusiv și-a arătat deschiderea totală pentru colaborare și speră că va fi cu succes implementarea acestei idei.

                                     Diana Tudosan, pedagog