68
DISTRIBUIȚI

Nu dă câinele din coadă, dar coada din câine…

 

La 14 octombrie 2022, consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară pentru a analiza, discuta și supune votului chestiuni ce țin de domeniul financiar, social-economic, medical, educațional, administrativ.

În debut, la propunerea dlui Grigore Corcodel – președintele raionului Sângerei, au fost onorate simbolurile de stat, după care cu votul a consilieri, în calitate de președinte al ședinței a fost ales dl Vasile Luca.

Pe parcursul ședinței, atât raportorii, cât și consilierii care au luat parte la dezbateri, au venit cu propuneri bine formulate întru rezolvarea problemelor abordate, astfel fiind aprobate proiecte de decizii.

Totodată, în cadrul ședinței de astăzi, cu votul a 17 consilieri raionali, în calitate de vicepreședinte al raionului Sângerei, a fost ales dl Ivan Orlovschi.

      Ion Cernei

     Rândurile de mai sus au fost ”împrumutate” din site-ul CR Sângerei. Atât, după ideie trebuie să știe populația raionului respectiv despre ședința ordinară care a avut loc o săptămână în urmă. Trebuie să mai adaug că au fost examinate  28 de chestiuni. Prezența  a adoptat  distribuirea transferurilor cu cu destinație specială pentru învățământul general, alocate prin Legea nr.112 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 pentru achitarea resurselor energetice, în sumă totală de 854400,00 lei. A mai fost adoptată o decizie  „Cu privire  la completarea  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sângerei pentru perioada anilor 2021-2028”  Strategia de dezvoltare socio-economică a Raionului Sângerei pentru perioada anilor 2021-2028 a fost completată cu un capitol și anume:  capitolul  ”ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE” conform anexei. 

    Altă decizie  prevede inițierea procesului de achiziționare a unui  cistouretroscop video la demersul IMSP ”Spitalul raional  Sângerei”. Ce-i drept bugetul CR nu dispune de surse financiare, prin urmare  suma respectivă urmează să fie identificată.  Consilierii au mai respins  două notificări ale Cancelariei de Stat Bălți   ”cu presupuneri de abateri de la norma legală” și anume numirea dnei  Bajura ca șefă la DE. Altă decizie tine de  consilierul Gh.Iamandii care, fiind agent economic  a executat lucrările la grădinița ”Andrieș” din or.Sângerei, a participat la procedura de vot.  ”Reieșind din faptul că nu există temei legal pentru a anula decizia notificată din motiv că consilierul Gh. Iamandii nu a participat la vot, or, conform secvenței video, constatăm drept nefondată notificarea emisă de OT Bălți al Cancelariei de Stat”, au decis la ședință.  

   Nu are nici un rost să mai enumerăm deciziile adoptate fiindcă  mersul ședinței poate fi  urmărit în cadrul secvenței filmate de o televiziune de la Bălți . Noi, cei de la ”Ecoul nostru” am vrut să ne împărtășim cu cititorii poziția  versus modalitatea de petrecere a ședinței unde au fost doar 17 consilieri din numărul total de 33. Într-adevăr, cvorumul a fost asigurat însă au lipsit cu desăvârșire alți 16 aleși, în mare majoritate din acei care  și-au reprezentat  alegătorii pe parcursul a 2-3 mandate în același Consiliu Raional și înainte nu si-au permis barem să întârzie!  Mi-am zis  că nu este întâmplătoare lipsa  acestor consilieri de la ședință  iar interpretările  lui Oleg Cernei, șef comisie  și ale  lui Grigore Corcodel, președintele raionului că cei 16, prin tertipuri și mișmașuri  au încercat să zădărnicească  mersul ședinței  mi s-a părut cu totul deplasată.  Or, în cei peste 35 ani de  activitate,  participând la mai multe astfel de ședințe  știu că opoziția își manifestă atitudinea critică față de majoritate și nu invers. Adică, euphemistic exprimându-ne,  nu dă câinele din coadă dar coada din câine!

Între timp cei doi ”în galop prin Europa” au trecut cu pretențiile lor nu numai peste colegii lipsă  dar și peste Cristian Cainarian, șeful Oficiului Sângerei al Reprezentanței Bălți a Cancelariei,  peste deputatul PAS  Gheorghe Ichim, tot el responsabil pentru  Sângerei dar și întreaga guvernare de parcă competența acestora  s-ar răsfrânge și asupra  activității  CR Sângerei.  Dl Căinărian chiar nimeri absolut întâmplător sub melița celor doi fiindcă nu el notifică deciziile  cu abatere de la lege emise de CR dar un jurist din cadrul oficiului. În custoria lui Căinărian sunt serviciile desconcentrate în teritoriul din raionul Sângerei. Adică s-a făcut impresia că dl Corcodel care a făcut-o pe Cicerone la ședință nici nu știe cu ce se ocupă Cainărian…

Apropo, la ședință erau prezenți doar consilierii fracțiunilor PSRM și PLDM cu președinții domnii Galus și Luca care surprinzător  l-au ales pe Ivan Orlovschi în calitate de vicepreședinte.  Firește, după ședință  l-am  contactat pe  Gheorghe Cazacu, consilier, președintele  fracțiunii PAS din CR spre a afla de ce totuși nu a  participat la ședință  în cauză. Răspunsul era unul surprinzător:

”Eu activez pe parcursul a mai multe mandate, colegii mei care au fost lipsă – la fel. Remarc o situație care o cunosc  toți- în Consiliul raional dar și în consiliile locale împărțirea pe partide este una mai degrabă simbolică  or,  fiecare din noi am fost ales  în baza unui simbol de partid de pe buletinul de vot. Adică politica mare se face la Chișinău noi, însă nu avem ce împărți or, patriotismul local prevalează. Adică odată ajunși  în Consiliu uităm  de doctrine și de partide,  ne gândim la problemele  alegătorilor și soluționarea lor. Versus  neprezentarea noastră  informăm alegătorul nostru că  nu  tolerăm atmosfera care a făcut-o în Consiliul raional cei doi adică  Grigore Corcodel și  Oleg Cernei.   Știe toată lumea  din raion că prin decizia  Curții de apel Bălți Grigore Corcodel este  suspendat din funcția de președinte cu achitarea unei amenzi. Apoi iată, noi așteptăm intrarea în vigoare a deciziei instanței de judecată, fie pronunțarea deciziei  instanței  următoare  unde actualul președinte de raion  a făcut apel. Doar după  ce facem cunoștință cu decizia  adoptată de instanță  vedem cum procedăm mai departe. Or, în situația în care am ajuns nu se mai poate”, a  declarat șeful  e fracțiune.

   L-am contactat și pe deputatul Gheorghe  Ichim  acuzat de către  Corcodel  și Cernei  că  ar  fi tărăgănat cu bună știință proiectul transfrontalier  care presupune  construcția unui tronson de traseu care trebuie  să  lege  satul Bobletici cu  o localitate din raionul Ungheni, astfel să  scurteze cu mult drumul spre punctul de trecere a frontierei spre Iași:

”Dacă am tine cont că  drumul în cauză trece prin Bobletici, satul meu de baștină cum aș putea să mă opun proiectului respectiv?  Conform intenției de proiect drumul  trece  la 50 metru de casa părinților mei! Poanta este alta  or, ideea  cu drumul are  cinci ani și trebuia realizată încă pe timpul când era președinte de raion dl Marandiuc. Singurul obstacol cu care ne-am ciocnit este  un lot  de pământ asupra căruia un locuitor al satului nu are nici un document  asupra lui din care motiv nici  premiera  Natalia Gavriliță nu putut să pună semnătura  pe hotărârea de guvern, adică n-a putut  să  încalce legea! Actuala conducere a raionului Sângerei trebuia  se determine cu documentele asupra lotului respectiv și să creeze relații de parteneriat cu conducerea raionului Ungheni  măcar de aceia că cea mai mare parte a traseului  respectiv trece pe teritoriul lor, prin urmare proiectul destul de costisitor  nu poate fi materializat doar cu contribuția raionului  Sângerei.  Așa că  realizarea proiectului respectiv  nu depinde nici de cum de guvernare dar de abilitățile APL de gradul II de a soluționa problemele raionului”, ne-a spus  deputatul.

Scurt pe doi – ședința trecută a lăsat o impresie neunivocă ba mai mult decât atâta a fost criticată pe rețelele de socializare. Dacă am tine cont de faptul că în vară președintele Corcodel declara raionul Sângerei zonă liberă de comunism și socialism dodonist chiar că este greu de priceput care ar fi valorile  și principiile  de acum al conducătorului de raion.