15
DISTRIBUIȚI

Direcția Finanțe Sângerei

 Anunță:
prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de: Specialist superior, Secția Elaborarea şi Administrarea Bugetului.

 Cerințe specifice minime:

1 an de experiență profesională în domeniul contabilității;

abilități de utilizare a computerului: (Word, Excel, navigare Internet, 1C);

cunoașterea legislației în domeniul finanțelor publice;

studii : superioare, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul contabilitate, finanțe sau economie.

Candidații pentru ocuparea funcției, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile de la data publicării anunțului, începând cu data de 20.10.2022 până la data de 08.11.2022 (inclusiv) următoarele documente:

 – Formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009); 

 – Copia buletinului de identitate; 

 – Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare; 

 – Copia carnetului de muncă ; 

  – Cazierul judiciar;

 – Certificatul medical;

Condițiile de bază pentru a candida la funcția respectivă sunt plasate pe pagina oficială a Consiliului raional Sângerei, www.singerei.md.   

Actele vor fi depuse în cadrul Direcției Finanțe, Consiliul Raional Sângerei, str. Independenței, 111.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Finanțe a Consiliului raional și va include în mod obligatoriu proba scrisă și interviul.

Informații suplimentare la tel: 0262 26910

Email: directia.finantesingerei@mail.ru