17
DISTRIBUIȚI

CITAȚIE PUBLICĂ

Judecătoria Bălți (sediul Sângerei) comunică pârâtului Locoman Vasili, anul nașterii 03.01. 1987, domiciliat în satul Pepeni, raionul Sângerei, că pe rolul instanței de judecată se află cererea de chemare în judecată depusă de Turcu Ludmila împotriva lui Locoman Vasili privind determinarea locului de trai a copilului minor și încasarea pensiei alimentare privind  întreținerea copilului minor și încasarea pensiei alimentare pentru întreținerea copilului minor.

Totodată se explică pârâtului, că în termen de 30 zile  să prezinte instanței judecătorești și reclamantului o referință.

Soluționarea cererii va avea loc la data de 03 noiembrie 2022, ora 09,00, în localul Judecătoriei Bălți (sediul Sângerei), or. Sângerei, str. N. Testimițeanu, nr, bir.14.

Judecător, Adrian Clevada.