28
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți ( sediul Sângerei) comunică pârâtei Scobioală Iulia, anul nașterii 06,08. 1968, domiciliată în satul Copăceni, raionul Sângerei, că pe rolul instanței de judecată se află cererea de chemare în judecată depusă de către Scobioală Ion împotriva Iuliei Scobioală privind desfacerea căsătoriei.

Totodată se explică pârâtei, că în termen de 30 zile să prezinte instanței judecătorești și reclamantului o referință.

Soluționarea cererii va avea loc la data de 31 octombrie 2022, ora 10,30, în localul Judecătoriei Bălți (sediul Sângerei) or. Sângerei, str. N. Testimițeanu, nr.4 birou 14.

Judecător, Adrian Clevada