22
DISTRIBUIȚI

CITAȚIE PUBLICĂ

Judecătoria Bălți, sediul orașul Sângerei, în conformitate cu articolul 108 CPC RM, solicită prezentarea lui Herța Sergiu, anul nașterii 09.01.1992 cu ultimul domiciliu în orașul Sângerei, strada Viilor 29, în calitate de pârât la ședința judiciară stabilită pentru data de 22 noiembrie 2022, ora  12.30 în biroul 16, str. Testimițeanu nr.4, orașul Sângerei. (incinta Judecătoriei Bălți, sediul Sângerei) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Josan Victoria împotriva lui Herța Sergiu cu privire la încasarea pensiei alimentare pentru întreținerea copilului minor.

În caz de neprezentă cauza va fi examinată în lipsa pârâtului.

Judecătoare, Mihaela Scripliuc