23
DISTRIBUIȚI

DUMITRU BALAN din satul Pepeni

Mult stimate ex –director, profesor, coleg Dumitru Balan, aniversarea pe care de curând o veți marca ne oferă prilejul să Vă adresăm, cele mai sincere felicitări și să ne exprimăm profunda gratitudine pentru devotamentul cu care V-ați consacrat educației tinerei generații. Sunteți cel care nu doar ne-ați învățat, ci ați trezit în noi o puternică dorință de a Vă urma exemplul și sfaturile.

Urări de bună sănătate și florile dragostei noastre Vi le dăruim cu această ocazie, scump coleg și îndrumătorul nostru, a tuturor, care ținem aprinsă flacăra vocației pedagogice în sistemul educațional din sat, raion și din republică. Primiți caldele noastre felicitări și recunoștința pentru modelul transmis și imprimat în întreg sistemul educațional. Sunteți și rămâneți modelul pe care noi îl urmăm. Ați fost și rămas etalonul omeniei, al hărniciei cărturărești și al vocației de dascăl.  Fie ca gândurile luminoase să Vă însoțească pretutindeni, să Vă facă viața mai interesantă. Vă dorim din suflet cer senin, pace, bunăstare, sănătate trainică. Să Vă avem alături, ca adevărat pilon al familiei, încă mulți ani. Multe-multe toamne pline de rod profesional, să aveți parte mereu de recunoștința colegilor și discipolilor și de parfumul florilor de toamnă. La Mulți și Prosperi Ani!

Cu aleasă gratitudine, colegii și discipolii