DISTRIBUIȚI

La 15 ianuarie, în republică se sărbătorește Ziua Culturii naționale sub auspiciile deosebitului moment consacrat din istoria culturii noastre.
Această sărbătoare îmi oferă frumoasa ocazie de a Vă adresa sincere felicitări, însoțite de urări de bine, pace, sănătate, prosperare, bunăstare.
Cultura raionului este de neconceput fără aportul adus de Dumneavoastră, lucrători din domeniul culturii precum și oameni simpli, care cu dragoste în suflet culeg și transmit perlele neamului strămoșesc mai departe peste veacuri. Doresc să Vă mulțumesc, în mod special, pentru munca prețioasă întru valorificarea spirituală a esenței raionale și naționale a poporului nostru. Grație acestei munci asidue vom exista ca națiune, vom avea un viitor. Sunteți oamenii care știți să ardeți în meserie pentru popor, sunteți acei ce aveți grijă să nu sece izvorul talentelor. Dintotdeauna receptivi și atenți la ceea ce se întâmplă în raion, societate, în pofida condițiilor în care activați, reușiți să promovați acest domeniu – Cultura – ea, cea care duce faima raionului în lume .
Stimați promotori ai Culturii, anume Dumneavoastră aveți menirea să dezvoltați arta, să transformați și să îmbunătățiți viața spirituală în localitățile noastre, să creați condiții optime pentru dezvoltarea în continuare a Culturii. Să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele și speranțele, năzuințele și aspirațiile. Îmi doresc ca munca Dumneavoastră să aibă parte de succese și recunoștința societății, să aveți realizări frumoase, perseverență în activitatea zilnică, tărie de caracter în tot ceea ce faceți, bunăstare și înțelegere în familii, activități și gânduri frumoase, toate întru prosperarea raionului Sângerei. Sărbători fericite.
Cu deosebit respect, Grigore Corcodel, Președintele raionului

(P; BP)