Ziua Funcționarului Public

Ziua Funcționarului Public

278
DISTRIBUIȚI

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat ziua de 23 iunie Ziua Națiunilor Unite pentru Serviciul Public. O decizie, în acest sens, a fost adoptată printr-o Hotărâre de Guvern în 2012, pornind de la importanța serviciului public în societate și rolul funcționarilor publici ca element structural de bază al statului Republica Moldova.
Stimați reprezentanți ai serviciului public, dragi colegi! În numele Consiliului raional, Aparatului Președintelui, dar și al meu personal, cu prilejul Zilei Funcționarului Public, Vă transmit sincere felicitări și urări de sănătate, prosperitate și realizări în activitatea dedicată Societății și Cetățeanului.
Instituirea Zilei Funcționarului Public este un rezultat al conștientizării rolului serviciului public pentru societatea noastră, în asigurarea continuității și funcționalității instituțiilor statului.
În contextul opțiunilor proeuropene, declarate prioritate maximă de actualul Guvern al R.Moldova, este important ca noi, reprezentanții serviciului public să asigurăm perpetuarea reformelor, transparența decizională și avansarea în realizarea agendei europene a raionului și țării în întregime. Asumarea acestor deziderate va contribui la ridicarea continuă a prestigiului serviciului public, la creșterea imaginii funcționarului public și a instituțiilor publice în percepția opiniei publice și a instituțiilor publice. Doar în asemenea condiții vom reuși să atragem specialiști competenți, pregătiți să muncească cu dăruire și responsabilitate pentru cetățenii noștri.
Sunt convins că spiritul de devotament, dedicație și patriotism al fiecăruia dintre Dumneavoastră ne va permite să avansăm spre o societate modernă și prosperă.
Cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua Funcționarului Public, Vă transmit alese cuvinte de mulțumire și profundă gratitudine pentru activitatea nobilă pe care o realizați zi de zi. Să fim exigenți, responsabili și onești, deopotrivă, în relațiile cu Cetățeanul, în serviciul căruia ne aflăm!
Cu aleasă considerațiune, Vasili MARANDIUC, Președintele raionului