DISTRIBUIȚI

   La data de 21 martie curent, viceministra educației Cristina BOAGHI, însoțită de consultanta de la Ministerul Educație, Corina LUNGU au fost într-o vizită de lucru la Sângerei, în cadrul căreia s-au întâlnit cu conducerea raionului, șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate, primarii localităților din raion, managerii instituțiilor de învățământ preșcolar și preuniversitar, reprezentanți ai societății civile.

   Scopul vizitei a fost examinarea situației din instituțiile de învățământ ale raionului, prioritățile Guvernului în domeniul educației, reformele în curs de desfășurare, problemele, dar și perspectivele de modernizare a învățământului, privind asigurarea accesului tuturor copiilor la o educație de calitate. Viceministra a rugat să fie numite cele mai stringente probleme ale domeniului educațional. Printre cele mai grave probleme enunțate de autoritățile locale au fost insuficiența mijloacelor financiare pentru întreținerea mijloacelor de transport pentru elevi, lipsa grădinițelor în anumite localități, a cadrelor didactice, precum și do- tarea insuficientă a instituțiilor de învățământ cu echipament didactic modern.    De asemenea, a fost menționată necesitatea majorării salariilor, motivarea și încurajarea tinerilor specialiști. Ministra a apreciat suportul acordat de Guvernul Român în mai multe rânduri Ministerului Educaţiei, prin granturi de milioane de euro oferite pentru renovarea mai multor grădiniţe, microbuze şcolare, etc.

  Vasili MARANDIUC, președintele raionului a menționat că: „Atât raionul, cât și întreaga țară se confruntă cu lipsa specialiștilor mecanici, conducători de combine, lăcătuși etc. Este nevoie de încurajarea tinerilor să îmbrățișeze aceste meserii, dar și de modernizat instituțiile învățământului profesional tehnic.”

   Viceministra a subliniat că…

continuarea o veți citi în numărul 13 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto: Mariana URSU