DISTRIBUIȚI

Ţările din Parteneriatul Estic – Republica Moldova, Ucraina şi Georgia – îndeplinesc în continuare cerinţele pentru a beneficia de un regim de călătorii fără viză, se arată într-un raport al Comisiei Europene. Raportul prezintă, de asemenea, o evaluare mai detaliată a altor acţiuni întreprinse pentru a asigura îndeplinirea continuă a criteriilor de referinţă.

Concluzia raportului este că toate ţările în cauză continuă să îndeplinească cerinţele privind liberalizarea vizelor şi au înregistrat progrese în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor de anul trecut, se arată în raportul Comisiei Europene.

În acelaşi timp, raportul evidenţiază domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare din partea fiecărei ţări.

În raport se precizează, de asemenea, că circulaţia fără viză continuă să aducă beneficii economice, sociale şi culturale statelor membre ale UE şi ţărilor partenere.

Comisia va continua să monitorizeze îndeplinirea cerinţelor legate de liberalizarea vizelor prin reuniuni la nivel de înalţi funcţionari, precum şi prin intermediul reuniunilor periodice ale subcomitetului pentru justiţie, libertate şi securitate şi al dialogurilor bilaterale şi regionale dintre UE şi ţările care beneficiază de un regim de călătorii fără viză.

TVR Moldova