DISTRIBUIȚI

Vă adresăm sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere. Ne bucurăm să Vă regăsim în acest spațiu aniversar al vieții plin de vioiciune, mereu ocupat, mereu implicat, receptiv la doleanțe și bun gospodar în toate ale casei și familiei. Noutate să rămână toate cele împlinite pentru oameni și făcute de-a lungul vieții și activității de muncă , de conducător de rang înalt pentru raion, pentru primărie, pentru sport și pentru fotbal, pentru simpla viață a cetățenilor, căci oriunde v-ați implicat, v-ați dăruit zbuciumul sufletului și dăruirea profesională. Tot acest spirit de recunoștință al oamenilor, generațiilor întregi să vă țină viața, anii, spiritul ei pe linia împăcării cu sine, cea a binelului făcut, din dăruirea inimii. Mai dea viața, vatra sângereiană oameni ca Dumneavostră, stimător și iubitor, dar și mult iubit.
Cu drag, prietenii, familia.