DISTRIBUIȚI

Cu ocazia zilei de naștere Vă transmitem pe această cale urări de bună sănătate, fiind cei mai onești urători și purtători ai cuvântului și slavei Sfântului Vasile cel Mare pentru cea care v-ați născut în această zi sfântă, urmați povățuirea creștinească de sfânt și sunteți binecuvântată. Purtați cel mai frumos nume ,înscris pe cel mai luminos și generos chip , prin zâmbet, bunătate, luminozitate, multă cumsecădenie și omenie.
La mulți ani, cu sănătate, cu belșug și prosperare în toate.
Cu drag, familia, colegii, prietenii