DISTRIBUIȚI

Recent, președintele raionului Sângerei, Grigore Corcodel alături de vicepreședinții, Iulian Erimei și Ion Bîrsanu au presemnat Acordul de colaborare în cadrul unui nou proiect „Media pentru transparență”, implementat de către Asociația Obștească „Nord Press Club”.

Aceasta presupune creșterea gradului de transparență decizională la nivel local, fapt ce va oferi posibilitatea cetățenilor raionului de a cunoaște informații veridice și actuale din prima sursă.
În acest sens, platforma TV Nord, va difuza live toate ședințele Consiliului raional Sângerei cît și a altor raioane iar ulterior va fi realizată o emisiune de analiză unde detaliat alături de actorii implicați în procesul decizional, vor fi explicate și analizate deciziile aprobate.
Totodată, în cadrul emisiunii „Ora Locală” vor fi abordate și discutate problemele locale cu implicarea edililor și funcționarilor instituțiilor.
Reiterăm că acest proiect a fost lansat la 1 septembrie 2021.


 

Ședința Consiliului de Administrare a
Spitalului raional

Agenda de lucru a conducerii raionului a continuat cu deplasarea către IMSP Spitalul raional Sângerei, unde s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrare.

În debut, președintele raionului, Grigore Corcodel, a pus un accent aparte pe inițierea legală a procedurii de audit pentru Spitalul raional Sângerei care va fi realizată de Galina Miron, Societatea de Audit Consalting Modern S.R.L..
Referitor la acest subiect, dumnealui, a solicitat ca toți factorii antrenați în audit să fie pătrunși de simțul responsabilității și profesionalismului, pentru realizarea unui raport corect și echidistant.
Informăm că întrunirea a avut drept subiecte principale raportul activității curativ profilactice a insituției, desfășurarea achizițiilor publice, rapoartele financiare, de îndeplinire a bussines planului, implementarea Regulamentului de numire în bază de concurs a directorilor adjuncți, contabili șefi și conducători de subdiviziuni ai IMSP Spitalul raional, ​ cât și raportul privind nivelul de pregătire pentru sezonul de încălzire. ​
În cadrul discuției productive au fost identificate o serie de probleme și dificultăți întîmpinate de instituția medicală, printre acestea se regăsesc insuficiența resurselor financiare, a seringilor și sistemelor, costurile enorme pentru buteliile de oxigen și posibilitatea instalării unei stații de oxigen, înregistrarea cazurilor de conflict de interese nedeclarate, angajarea conform gradelor de rudenie, desfășurarea achizițiilor publice, etc.
Este de menționat faptul că la ședință a participat și Oleg Belbaș, director Agenția Teritorială Vest a CNAM care a oferit asistență și răspunsuri la întrebările identificate de cei prezenți, totodată fiind menționat faptul înregistrării deficitului de 8 milioane lei care necesită a fi reîntorși de către Compania Națională de Asigurări în Medicină.
Ținem să subliniem că rolul insituției medicale la dezvoltarea economică a raionului cît și în asigurarea unui nivel înalt de prestare a serviciilor medicale pentru locuitorii raionului este unul primordial. De aceea, fondatorul, Consiliul raional Sângerei, depunde toate eforturile și vine cu sprijinul necesar ca spitalul să funcționeze la cel mai înalt nivel.


Prudență în timpul
procesului de fermentare
a vinului

Secţiei Situații Excepționale r-l Sîngerei vă informează că de la începutul anului şi pînă în prezent pe teritoriul r-lui Sîngerei s-au produs 28 incendii în urma cărora au decedat 3 persoane, 85 % din incendii au avut loc în sectorul locativ privat. Totodata au fost înregistrate opt situații excepționale două cu caracter tehnogen și șase cu caracter natural.

Anual au loc cazuri de intoxicație cu dioxidul de carbon emanat în procesul de fermentare a produselor vinicole, acest fapt se datorează nerespectării regulilor elementare de securitate la fermentarea vinului. În acest context și în scopul informării/prevenirii populației despre eventuale riscuri în timpul procesului de fermentare a vinului în spații închise precum și evitarea pierderilor de vieți omenești, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI desfășoară anual Campania de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon, emanat în urma procesului de fermentare a vinului. Scopul acțiunii date este de a preveni cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon, gaz emanat în urma procesului în cauză. Astfel Seviciul Prevenție al Secției Situații Excepționale r-l Sîngerei vine cu un îndemn către D-stră să fiți foarte prudenți și să evitați riscurile la care sunteți supuși în aceste situații. Vă avertizăm că dioxidul de carbon emanat în urma procesului de fermentare este o substanță toxică, fără miros sau culoare. Gazul fiind mai greu decît aerul se acumulează jos la suprafața solului în concentrații înalte în special în încăperile închise. Astfel este interzis accesul în spațiile de fermentare/păstrare a vinului fără o ventilare prealabilă și aflarea un timp îndelungat în interiorul încăperilor respective. Aflarea în beciuri și subsoluri nedotate cu ventilație corespunzătoare prezintă un risc sporit pentru viața și sănătate. Intoxicația cu dioxid de carbon se manifestă prin astfel de simptome ca dureri de cap, amețeli, vomă, iar în cazuri grave convulsii și comă. Verificați concentrația oxigenului din încăperile de păstrare a produselor vinicole prin aprinderea unei lumînări, în cazul în care aceasta se stinge, nivelul de oxigen este insuficient și este necesar de a părăsi imediat încăperea. Totodată este recomandat ca înainte de a intra în încăperile unde sunt păstrate recipiente cu vin să anunțați în prealabil o altă persoană. Campania va dura pe tot parcursul perioadei de recoltare și fermentare a strugurilor, iar salvatorii vor informa populația despre riscurile și măsurile necesare de prevenire.
În caz de urgenţă apelaţi Serviciul 112.
Vă mulţumesc anticipat!

Sergiu MIHALIUC, șeful Secției SE Sângerei

achitat din bani publici