DISTRIBUIȚI

O viaţă de om trăită printre copiii satului, a satului natal Chişcăreni. O viaţă frumoasă, citită în ochii a sute şi mii de copii, adolescenţi, maturi. În ei găseşti omenie, cumsecădenie, dar şi respect, recunoştinţă-calităţi semănate cu mult drag de o doamnă inteligentă, profesoara Nadejda Spînu. De buni ani paşii o poartă prin aulele templului cunoştinţelor, ai liceului unde cândva a învăţat şi dumneaei-L.T.,,N.Casso”. Copiii satului au avut marele noroc s-o aibă alături: şi la bine, şi la greu.
La prima vedere, pare o persoană obișnuită, dar încercând s-o cunoști, descoperi un om deosebit, frumos la suflet, o profesoară dedicată elevilor, orientată spre nevoile acestora şi, tot timpul, la datorie, pentru a le soluţiona. Îşi realizează visele, îşi îndeplineşte meseria cu abnegaţie, insistenţă şi ambiţie.
Munca de profesor o face să se simtă împlinită.
Se ştie, profesia de pedagog nu este moştenită. Calitatea de profesor, măiestria şi tactul pedagogic d-na Nadejda le-a obţinut prin studii la Universitatea de Stat a Moldovei, prin muncă asiduă, zi de zi, prin participări la diferite cursuri, traininguri, conferinţe. Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate: a devenit membru al Consiliului Metodic raional, membru al Consiliului Consultativ raional, a promovat seminare raionale cu directorii adjuncți pentru educație, cu managerii începători, cu tinerii specialiști, a activat în calitate de formator local la disciplina ,,Deprinderi de viaţă”, coordinator adult al CLCT. Şi-a împărtăşit experienţa profesională la diferite ateliere de formare a profesorilor, a directorilor adjuncţi pentru educaţie, dar şi a moderat aceste activităţi.
Elevii, dar şi colegii au avut şi au ce învăţa de la ea. Elevilor le-a deschis noi orizonturi, le-a dezvoltat spiritul de initiativă, i-a învățat să caute mereu dincolo de aparențe, să fie creatori de frumos, să înveţe puterea visului frumos; profesorilor le-a cultivat simtul masurii, principialitatea, obiectivitatea, demnitatea, răbdarea, dar şi hotararea, exigenta si intelegerea în toate situatiile actului instructiv-educativ, trăsături care o caracterizează. Doamna profesoară pune suflet în tot ceea ce face, iubeşte această meserie, înţelege că are o o misiune extrem de importantă – să modeleze destinele copilor și să lucreze cu sufletele lor. Iar cel mai important lucru pe care l-a înțeles este că respectul se câștigă, nu se impune.
La lecţiile de educaţie civică pe care le promovează, cel mai important lucru pe care îl face e să cunoacă elevul dincolo de materia studiată, să intre în sufletul lui și să-l pregătească pentru viață
În calitate de director adjunct pentru educaţie, pe parcursul a 25 de ani, a rezolvat cu mult succes zeci şi sute de probleme ale elevilor, ale copiilor vulnerabili, care i-au păşit pragul cabinetului, în virtutea funcţiei pe care o deţine.
Îi îmbogăţesc palmaresul frumoasele activităţi: careurile solemne cu diferite ocazii, întâlnirile cu absolvenții, carnavalul de Crăciun, Dragobetele, trainingurile pe diverse domenii, activităţile dedicate Zilei Profesorului, activităţile caritabile, seratele tematice etc,etc.
Doamna Nadejda este profesoara despre care foştii elevi îşi amintesc cu mare plăcere, ea este apreciată pentru realizări şi performanţe. Doar pasiunea pentru ceea ce face i-a asigurat drumul spre succes şi împlinire personală. Nelea Crăciun, absolventă a liceului, revede cu drag colaborarea cu doamna director adjunct, în calitate de Primar al CLCT. Pentru ea, dar şi pentru alţi absolvenţi, d-na Nadejda rămâne a fi ,,un far, o candelă care arde continuu pentru copiii frumosului nostru Chişcăreni”.
Cultura generală bogată a profesoarei a influenţat dezvoltarea culturală generală a adolescenţilor şi maturilor, fiind coordonator şi director al diferitor proiecte:
,, Comunicare pentru implicare”, ,,Pune umărul”, ,,Educaţia Adultilor: o performanţă reală a comunităţii Chişcăreni”, ,,Educație pentru promovarea potențialului turistic”, ,,Consolidarea Planificării Locale de Mediu și a Societatăţilor Civile de mediu în Belarus și Moldova”.
Doamna Nadejda este un om împlinit. Îşi trăieşte şi-şi scrie destinul frumos. Este mamă a doi copii frumoşi, realizaţi.Trăieşte cu dorul lor, al nepoţilor care sunt departe, este o soţie şi o femeie exemplară.
Îi urez multă sănătate, noi realizări pe tărâm pedagogic, răbdare și să păstreze în sufletul ei dragostea pentru copii.
Ana Blaşco, profesoară de limba şi literatura română la Liceul Teoretic „Nicolae Casso”