DISTRIBUIȚI

Originar din Sângerei, Tudor Tutunaru a pornit pe calea vieții având predilecție pentru muzică. Chiar de la vârsta fragedă, de 13 ani, a făcut studiile la Școala specială de muzică Eugen Coca (actualmente, Liceul de muzică C. Porumbescu). După serviciul militar, a continuat studii avansate în domeniu la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Paralel, a activat la Palatul Național de Creație al Copiilor și Adolescenților (actual ARTICO) din Chișinău în calitate de profesor și administrator al ansamblului ,,Speranța”. Revenit la baștină, s-a preocupat de promovarea muzicii ca liber profesionist și prin voluntariat.
Făcând o pauză la cele relatate, Tudor Tutunaru continuă de la sine: „Anul 2015 a deschis o nouă etapă în cariera mea profesională, fiind ales în calitate de consilier în Consiliul orășenesc Sângerei. Văzând problemele cu care se confruntă orașul și autoritatea publică locală, cetățenii, acestea fiind un domeniu nou pentru mine, am simțit necesitatea de a face studii de specialitate la Academia de Administrare Publică, ceea ce m-a făcut să depun actele la această instituție care, cu adevărat, mi-a schimbat viziunea asupra vieții sociale, a comunității, a concetățenilor.

– Cum vă amintiți anii de studii de masterat de la Academie, despre profesori, colegi, ce au însemnat ele pentru D-voastră?

– Am fost înmatriculat la AAP, programa de studii Administrare publică, în 2015 și în 2018 am absolvit Academia cu titlul de master în Științe politice. Acești ani au fost o perioadă interesantă și nouă pentru mine. Cu colegii, care erau majoritatea mai tineri, am avut o colaborare bună și învățam unii de la alții, discutam problemele actuale ale APL, căci majoritatea erau angajați în APC, APL de nivelul I și II. Fiind o fire comunicabilă, am găsit limbă comună și cu profesorii, care toată această perioadă ne-au fost sfetnicii pe tărâmul cunoștințelor. Am făcut teza de master cu titlul ,,Rolul asistenței externe în consolidarea capacității administrației publice locale”, conducător științific fiind dna doctor, conferențiar universitar T. Șaptefrați, căreia îi mulțumesc cu deosebită recunoștință pentru susținere și pentru orele de studii predate. La fel, le mulțumesc profesorilor dl.T.Deliu, d-nei A.Popovici, dl. A.Groza, I.Dulschi, M. Șleahtițchi dar celorlalți profesori, la orele cărora am învățat cum trebuie să fie un demnitar sau funcționar corect și profesionist în relațiile cu cetățenii. Evident că studiind științele din domeniul administrației publice și știind problemele cetățenilor, am hotărât să merg în politică ca să pot aplica aceste cunoștințe, să aduc un aport pozitiv în folosul cetățenilor atât din raion cât și din țară și în noiembrie 2019 am fost ales în funcția de vicepreședinte al raionului SângereI. Acum fiind în această funcție pot să afirm, că studiile în domeniul Administrației Publice, ar trebui să fie obligatorii pentru ocuparea unor posturi chee la conducerea APL de diferite nivele.

– În ce măsură studiile de la Academie vă ajută la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, cum conlucrați cu subalternii, cu instituțiile din raion?

– După studiile de masterat de la Academie am simțit o nouă calitate a obligațiunilor de serviciu și cele învățate le aplic continuu în serviciu. Susțin stilul de conducere democrat-consultativ unde am ca termen- cheie relațiile umane, și simt că angajații Consiliului raional apreciază aceasta. Am fost mereu punctual și dacă am început un lucru, obligatoriu îl duc până la capăt, ceea ce și solicit de la colegi. Fiind în funcția de vicepreședinte al raionului coordonez activitatea a trei domenii de importanță vitală precum: Educația, Asistența Socială și Medicina.

Continuarea citiți în n.20 din 6 mai 2022

Ion AXENTI

BP,P