DISTRIBUIȚI

Cartea – ființă vie, considerată încă din antichitate una din minunile lumii, a exercitat în toate timpurile o atracție deosebită, cunoscând marea prețuire a necesarului. Or, cartea reprezintă, în primul rând, o legătură de neânlociut cu trecutul, dar în același timp, cartea e informator disponibil în permanență și pretutindeni.
E și firesc ca în acest secol prin excelență al setei și nevoii de informare, un secol al luptei pentru primatul gândirii și al chivernisirii, cartea să fie una din sursele principale spre care aleargă mulți să se informeze și să primească lumină.
Cartea din fața mea pare să fie una dintre multiplele apariții editoriale de acest gen. Ea poartă titlul semnificativ de „Trăsnet din senin”, aparținând lui Tadeu Nagacevschi.
Or, acest neîntrecut și nepereche mânuitor de condei al literelor noastre, după cum este inconfundabil și inconfundabile, în integritatea lor – omul fizic și personalitatea creatoare, pe care practic nu le poți diminua, ale acestui autor. Pentru că toate și absolut totul ce așterne pe coala imaculată de hârtie scriitorul, prozatorul, epigramistul Nagacevschi, am impresia că le trăiește singur mai întâi, trecându-le prin fibrele inimii și cugetului său, în sensul metaforic, dar și cel mai direct al cuvântului, apoi ni le oferă nouă, cititorilor.
Tadeu Nagacevschi e un nume consacrat în literatura română. A publicat numeroase lucrări în presă, este laureat al mai multor concursuri de creație. Lecturându-i scrierile, chiar și parțial, cititorul se convinge că Tadeu Nagacevschi este un talentat mânuitor al condeiului, un om de înaltă educație și formație intelectuală, legat prin toate fibrele sufletului de neamul său, de toate spiritele luminate ale lumii, făcând din cuvânt calea cea sfântă de comunicare cu ele.
„ Virtuosul Tadeu Nagacevschi are sufletul îndrăgostit de Frumos, rămânând un publicist și un epigramist deosebit, dar și un distins patriot. EL sapă piatra cuvintelor ca să spună adevărul acestui Neam și altora.”, susține Costel Manolache, profesor, România.

Continuarea citiți în nr. 31 din 14 august 2020