DISTRIBUIȚI

    Tradițional colectivul de educatori, administrația și educatorii muzicali din grădinița nr.6 din orașul Sângerei organizează cu copiii Sărbătoarea „Toamna de Aur”. Inspirația în organizarea sărbătorii este bogată și variată, asemeni roadelor toamnei bogate. Total diferită de sărbătorile din anii trecuți au fost activitățile promovate de data aceasta. „Toamna de aur” a fost promovată pe parcursul a mai multor zile. Câte 4 grupe de copii au evoluat în fiecare zi dedicată sărbători și tradițiilor neamului , împreună cu educatorul lor muzical și educatoarele de grupă. În prima zi, joi, 24 octombrie, curent , când a fost dat start sărbătorii , a fost promovată activitatea „Preacurată-i fața Pâinii…”.

   Încântată de prezența activă a părinților și bunicilor, de felul cum s-au prezentat copiii, șefa instituției Elena Patraș a spus că deciza de a organiza pe etape , pe parcursul a mai multor zile festivitățile dedicate roadelor toamnei , a fost o decizie comună:„ E mai bine pentru copii, nu obosesc, evoluiază unii, se pregătesc alții pentru altă zi. Mai comod pentru părinți și bunici ca spectatori, căci dispunem de o sală nu atât de mare. Și revelația sufletească continuă mai multe zile. Dacă intră toamna de aur în grădiniță , la așa copiii frumoși și talentați cum îi avem,nu prea vrea să plece cu una cu două. Noi o găzduim prin activități și elogii roadelor și bogățiilor care ni le aduce. Dar și educatorii sunt îngenioși și mult inspirați în alegerea darurilor și auriului toamnei care-l slăvesc copiii prin cântec, dans, scenete… ”
   Invitația la sărbătoare a celor prezenți: părinți, bunici, specialiști ai Direcției Educație, alți invitați au făcut-o doi copii frumoși, îmbrăcați în port național, care au mers cu un colac cât fața soarelui pe la fiecare, îndemânând să guste din preacutată fața pâinii.
Moderatoarea activității Aliona Tabarcea, educatoare a grădiniței, a generat în sufletele celor prezenți respectul față de sfântul rod al pământului care este în primul rând pâinea printr-un cald mesaj-dedicație, exprimând onoare față de plugarii care o cresc și mâinile lor trudite”.
    Apoi copiii din grupa sa pregătitoare „ Garofița” au deschis cortina sărbătorii printr-un minispectacol dedicat pânii, spicului care trece prin lumină soarelui și seva pământului, și cu el toată lumea se închină rodului și aurului care-l poartă. Copiii , fiecare încadrat în rolul său, s-au închinat spicului, soarelui și ploii, pământului , care ajută spicul să devină de aur și să rodească pâinea. „ Albă-n casă e pâinica , ca bunicul și bunica”, or „pâine ,cu fața senină, tu aduci din ceruri lumină”, am reținut câteva din mărturisirele de recunoștință ale copiilor . Apoi , însuflețiți de educatorul muzical Mihai Ungureanu, copii au continuat elogiul pâinii prin cântece , dedicate pâinii, muncii plugarului, morarului, brutarului. Ei știu și au spus publicului că„ ori la sat ori la uzină , pâinea singură nu vine”, doar datorită muncii acestor oameni.
    Toporașii, mici și plăpânzi, din grupa mică, susținuți cu drag de educatoarea Olga Munteanu au adus elogiu mamei, care coace plăcinte, au dansat „Alunelul”. Așa și-au exprimat bucuria că au pâinică pe masă.
     Copiii din grupa medie „ Romanița” au demonstrat cum trebuie să învățăm lecția de la furnici și au convins pe cei prezenți la spectacolul lor că o comoară este hărnicia: „De n-ar fi plugarul harnic, n-am avea aur în lanuri”. Educatorea Victoria Jardan a susținut copii din grupa sa cu dansul „Spicul”.
     A fost aplaudată și admirată sceneta „Plăcințele cu marar”, în roluri fiind implicați și mulți dintre educatori. Înscenarea a avut impactul așteptat asupra suflețelelor copiilor. La aparițiia leneșului, eroul scenetei , care așteaptă cu ochii la cer să-i cadă drept în gură felii de pâine puhavă și moale, plăcințele ,fără muncă, fără trudă depusă, asemeni cea a furnici sau a plugarului. Reacțiile copilașilor prezenți au fost cele așteptate. Ei l-au detestat pe leneș, l-au făcut să înțeleagă că este nevoie să depui muncă ca să ai pâinică.
Copiii din grupa mare „Clopoțel” , a educatoarei Tamara Dascalciuc au prezentat „ Vine cioara de la moară” și au elogiat prin cântece sfânta pine, care ține saț neamului și îl ajută să dăinuiască. S-a încheiat prezentările celor patru grupe în prima zi a „Toamnei de Aur” cu „Hora rotudă”, jucată frumos de grupa pregătitoare cu educatoarea Aliona Tabarcea. Pentru dragostea lor față de pâine care au demonstrat-o și pentru truda în cadrul sărbătorii fiecare participant a primit câte un hulubaș și aplauze nenumărate exprimate în picioare de sala de spectatori. Bunicuță cu două nepoțele în grădinița Maria Moroșanu ne- spus cu drag:„ Am rămas încântați noi,bunicii și părinții, de felul cum au fost pregătiți copii și implicați în această sărbătoare. Câtă dragoste față de pâine, plugar , radele toamnei au primit ei … Au învățat încă o lecție cum să le prețuiască , că toate valorile sunt sfinte. Acești copilași cu astfel de lecții primite, nu vor arunca nici odată bucățica de pâine, nu vor călca în picioare fărămiturile de pâine și vor prețui și onora munca celor care ne cresc bobul de grâu, cum au spus copii prin cântece și poezii și tot spectacolul organizat. Vreau să mulțumesc educatorilor pentru munca lor cu copii, directorei Elena Patraș, că poate implica părinții printr-un parteneriat atât de reușit și fructuos”.
Asistând la eveniment cei prezenți, în deosebi părinții ne-au mai relatat că s-au convins pentru a mia oară,că frumoase generații de copii instruiește și educă grădinița „ Mărțișor”, de aceea toamna este de aur de fiecare dată, tradițional în grădiniță. Este povestea pe care o trăiesc copii și în care descoperă: desre pâine, despre toate bogățiile câte le găsim în coșul plin cu roade variate ale toamnei. Părinții prin implicarea lor au expus aceste bogății în expoziții bogate și ingenios prezentate.
     Larisa Nicov, specialistă principală pentru educația timpurie în cadrul Direcției Educație Sângerei a apreciat: „ Noi pedagogii , educatorii suntem acele persoane care avem resposabilitatea și trebuie să educăm copiii în spiritul a tot ce este sfânt, nobil și util. Suntem acele persoane care împreună cu părinții ghidăm copiii pe calea cea dreaptă. Evenimentul„Toamna de Aur” de la grădiniță la care am asistat cu multă plăcere este relevant în acest sens. El este o mică parte din munca enormă pe care o face personalul didactic al instituției și echipa managerială pentru instruirea pe măsură a micuților care frecventează grădinița. Este o continuitate și o colaborare cu părinții, mult eficientă. În acest parteneriat ași vedea chezeșia succesului, pe care îl are constant grădința nr.6”, a spus specialista direcției .
     Povestea toamnei de aur în grădiniță au continuat-o în următoarele zile, în celelale grupe , susținute și acompaniate muzical de educatorii specialiști Alexandru Matveev și Ion Ceresău. Povestea cu preacurată-i fața pâinii și a galbenei gutuii continuă ca o povață în suflețelul fiecărui copil al grădiniței, care a cuprins-o fiecare în sine trăiesc și cresc cu ea ca să devină mai apoi și ei creatori ai bogățiilor toamnei de aur. Mai nobil decât atât, copii atât de frumos educați, ce îndatoriri mai poate avea o educatore a acestei instituții, dacă poate transforma un suflețel și o devenire de omuleț în om , în personalitate -în „toamnă de aur”.