Sunt cei care fac parte din noi

Sunt cei care fac parte din noi

42
DISTRIBUIȚI

Ziua de 3 decembrie a fost proclamată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, la data de 14 octombrie 1992 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.
Conform prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în scopul asigurării unei vieți independente, autoritățile publice centrale și locale, organizații le neguvernamentale, agenții economici se includ în procesul de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități, respectînd principiul egalității la mediul fizic, transport, informații și la mijloace de comunicare, inclusiv la servicii publice, atât în localitățile urbane cât și în cele rurale.
La evidența Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei se află 5839 persoane mature cu dizabilităţi, inclusiv 840 cu dizabilități severe. Cu părere de rău avem în raion și 368 copii cu nevoi speciale. Invalizii de gradul sever accentuat de dizabilitate și copiii cu dizabilități beneficiază de compensaţie pentru serviciile de transport.
Persoanele cu dizabilități severe zilnic au nevoie de îngrijiri speciale. Pentru aceste persoane, în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei au fost instituite și funcționează unele servicii sociale.
Serviciul social asistență personală permite ca o persoană cu dizabilități severe să beneficieze de un asistent personal, angajat și salarizat din bugetul de stat. La sfârșitul anului curent, prin decizia Consiliului Raional se prevede a fi majorat numărul de beneficiari, ca rezultat al aprobării de către Guvernul RM a pachetului minim de servicii sociale. Serviciul asistență personală este inevitabil, dar cu părere de rău nu toți solicitanții au posibilitate de al beneficia din motiv că resursele financiare sunt limitate, iar în rândul de așteptare deja sunt înscrise mai mult de 100 persoane.
Serviciul social Echipa mobilă, dotată cu transport, merge la domiciliul persoanelor cu dizabilități severe din localitățile cele mai îndepărtate ale raionului și le acordă suport. Acest serviciu este mai mult solicitat pentru copiii cu dizabilități pentru a preveni instituționalizarea și a dezvolta careva abilități de autodeservire…

Maria HUZUN, șefa Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

continuarea o puteți găsi în ziarul nr. 44-45 din această săptămână