DISTRIBUIȚI

Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sângerei, pentru perioada anilor 2021-2028.

Consiliul raional Sângerei propune pentru consultări publice procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a Raionului Sângerei pentru perioada anilor 2021-2028. Sugestiile propuneri cu argumente necesitate și impactul pe marginea celor abordate pentru strategie de dezvoltare a raionului pot fi expediate în scris, până la data de 10.05.2021, la adresele electronice: sectia.economie.sg@gmail.com sau consiliul@singerei.md. Pentru întrebări și consultații vă adresați: Dna Svetlana Crisavițchi, tel. 026284566, sau 06732243.
Prin aceasta, raionul își creează o imagine proprie a viitorului, elaborând pașii propuși, în funcție de resursele disponibile, pentru realizarea scopurilor comune propuse precum și satisfacerea a raionului Sângerei, reprezintă un proces participativ, în care membri comunității raionului colaborează pentru a stimula activitățile economice și sociale, care oferă locuri de muncă și îmbunătățește calitatea vieții tuturor locuitorilor raionului Sângerei.
Direcția Economie și Atragerea Investițiilor