Stimați locuitori ai orașului Sângerei,

Stimați locuitori ai orașului Sângerei,

22
DISTRIBUIȚI

Datorită solidarității și aspirațiilor democratice ale poporului nostru, la 27 august 1991 a fost semnată Declarația de Independență a Republicii Moldova de către cei 278 de deputați din primul Parlament ales pe cale democratică, în urma cărui fapt țara noastră a devenit un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, iar patriotismul și voința politică de care au dat dovadă semnatarii ne inspiră și astăzi speranța că orice obstacol poate fi depășit.

Pe parcursul acestor 31 de ani, autoritățile publice locale din Sângerei au depus eforturi majore în construcția unei societății prospere și susținerea schimbărilor democratice pozitive. Dorința de progres a cetățenilor constituie fundamentul acțiunilor noastre, iar realizarea acestui deziderat ține de străduința fiecăruia dintre noi.

Astăzi, mai mult decât oricând, suntem convinși că eforturile depuse de autoritățile administrației publice locale de ambele nivele în comun cu societatea civilă sunt îndreptate spre dezvoltarea social-economică a localităților, crearea și dezvoltarea rețelelor moderne de infrastructură, extinderea accesului echitabil la servicii publice de calitate pentru fiecare cetățean. Este datoria noastră comună să lăsăm generațiilor viitoare o țară modernă și înfloritoare.

Cu prilejul Zilei Independenței vă adresez sincere felicitări și urări de bine, sănătate, bunăstare și frumoase realizări întru prosperarea Republicii Moldova.

        

Cu respect, Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei,