DISTRIBUIȚI

Am deosebita onoare de a Vă adresa sincere felicitări cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, exprimând cele mai alese urări pentru realizările frumoase obținute în activitatea nobilă pe care o desfășurați.
Dumneavoastră sunteți cei care le oferiți copiilor, bătrânilor și familiilor nevoiașe, speranța în ziua de mâine, într-un viitor mai bun, prin asistența și suportul acordat acestora. Devotamentul, responsabilitatea și dăruirea de sine sunt calitățile pe care le manifestați zilnic în raport cu aceste persoane defavorizate, lipsite de orice posibilități.
Credem că doar prin eforturi comune putem contribui esențial la dezvoltarea societății noastre prin promovarea și realizarea schimbărilor calitative și durabile în domeniul protecției sociale a populației.
Astfel, permiteți-ne să Vă mulțumim pentru responsabilitatea Dumneavoastră și implicarea cu multă dăruire și suflet inclusiv prin importante sacrificii personale în vederea misiunii nobile pe care o aveți de îndeplinit zi de zi.
Toate gândurile de bine și apreciere pleacă în adresa tuturor celor care au muncit fidel și cu bunăvoință pentru oferirea unui sprijin persoanelor nevoiașe.
Exprimându-Vă gratitudinea profundă pentru dăruirea de care dați dovadă, fie ca această zi să Vă aducă noi succese pe plan profesional și personal.
Cu deosebit respect, Maria Bajura, Șefa DASPF Sângerei