DISTRIBUIȚI

Pe teritoriul raionului Sângerei se demarează Campania cu genericul „STOP Violenței în familie”, în perioada 15 aprilie -15 iulie 2022. Scopul evenimentului este prevenirea şi combaterea violenţei pe criterii de gen prin creşterea gradului de conştientizare a diferitelor tipuri de violenţă, dezrădăcinarea acestui flagel. Obiectivul principal al acestei Campanii este definitivat prin informarea publicului cu privire la violenţa în vederea eliminării tuturor formelor de violenţă, sensibilizarea opiniei publice cu privire la cadrul legal-normativ existent în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi protecţia victimelor, mobilizarea autorităţilor centrale şi locale.

În această perioadă, Inspectoratul de Poliţiei Sîngerei şi-a planificat un şir de activităţi organizatorice care se desfășoară de comun cu Direcţia de asistenţă socială şi protecţie a familiei, Instituţia de sănătate publică şi Direcţia de învăţămînt din raion, după cum urmează:
– consolidarea capacităţilor şi sporirea eficacităţii activităţilor de prevenire specială şi individuală cu victimele şi agresorii violenţei în familie, în vederea relevării persoanelor predispuse spre comiterea actelor de violenţă în cadrul relaţiilor familiale, identificarea potenţialelor victime, precum şi asigurarea evidenţei nominale a agresorilor;
– desfăşurarea întrunirilor cu tineretul studios,, care sunt informaţi despre valorile familiei şi importanţa unui mediu familial sănătos;
– desfăşurarea vizitelor la domiciliul familiilor numeroase şi celor dificile, în scopul sprijinului;
– eficientizarea activităţilor de prevenire individuală în privinţa agresorilor familiali, în special celor aflaţi la evidenţa nominală, în vederea schimbării comportamentului acestora faţă de membrii de familie, precum şi înaintarea demersurilor în instanţele de judecată, privind aplicarea măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie;
– distribuirea către cetăţeni, a materialelor informative cu recomandări de prevenire a cazurilor de violență în familie;
Violenţa în familie este o infracţiune! Ea afectează persoanele, indiferent de vârstă sau sex! Sesizează orice caz de violenţă în familie la Poliţie.

Ofițer principal al SIC al SSP al IP Sângerei, comisar Andriana ȚÎBÎRNĂ