DISTRIBUIȚI

Este destul de dificil să urmăm regulile de securitate la noi acasă, unde ne simţim protejaţi de toate primejdiile. Suntem atît de obişnuiţi cu gazul natural, încît deseori uităm că problemele legate de securitatea utilizării gazului este preocuparea nu doar a profesioniştilor, ci, de asemenea, a noastră, a consumatorilor. Faptul că gazul natural – nu este un lucru doar convenabil, dar şi periculos, ne amintesc tragediile care au avut loc în mai multe localităţi ale ţării noastre, cel mai mare număr dintre acestea fiind cauzate de instalările neautorizate ale cazanelor şi încălzitoarelor de apă, replanificarea ilegală a încăperilor etc.

Aceste lucrări trebuie să fie executate doar de către întreprinderi autorizate. Acțiunile samavolnice în acest domeniu sunt nu doar iresponsabile, ci şi ilegale.

În scopul protejării vieții, sănătății, proprietății personale și a membrilor familiei sale, consumatorii trebuie să conștientizeze obligativitatea respectării cerințelor de securitate, după cum urmează:

– să fie instruiți de către persoanele responsabile din cadrul filialei „Sîngerei-Gaz”;

– să asigure integritatea și funcționarea corespunzătoare a utilajului;

– să închidă robinetele utilajelor după folosirea gazului, iar în cazul buteliilor instalate în interiorul bucătăriei – să închidă ventilele de la butelii;

– să închidă imediat robinetele arzătoarelor în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze;

– la intrarea în locuințe, subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea focului, să se încredințeze că mirosul de gaze lipsește.
În cazul apariției mirosului de gaze în locuințe e necesar:

– să se sisteze imediat exploatarea instalațiilor, să închidă robinetele de la utilaj și până la ele, să se deschidă ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să se apeleze Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904;

– să nu se aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile și aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.
În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă consumatorii sunt obligați:

– să informeze Serviciul Intervenții Gaze la numărul de telefon 904;

– să întreprindă acțiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze și de prevenire a conectării/deconectării lămpilor și aparatelor electrice, excludere a apariției focului deschis și a scânteilor;

– până la sosirea echipei de intervenție să organizeze aerisirea încăperii;

-să permită accesul în locuințe a reprezentanților Serviciului Intervenții Gaze, la prezentarea legitimațiilor de serviciu, pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze.

Gazele se livrează către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate anual prin acte corespunzătoare ale întreprinderilor specializate.
La cererea reprezentantului filialei „Sîngerei-Gaz” e necesar să prezentați actele de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.

Responsabili pentru utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de gaze în case și apartamente sunt beneficiarii (proprietarii).

În conformitate cu documentele normative, operatorul sistemului de distribuție îndeamnă consumatorii casnici să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, ce cuprinde:

– deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;
– deservirea aragazelor;
– deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;
– deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.

Accesând site-ul www.balti-gaz.md puteți vizualiza contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică a utilajului de gaze, pe acest site există posibilitatea de a transmite cererea pentru încheierea contractului menționat și a oricărei altei cereri. La fel, mesajul D-voastră pe pagina Facebook SRL „Bălți-Gaz”, va da posibilitatea de a primi serviciile fără a Vă deplasa la filiala „Sîngerei-Gaz”. Specialiștii calificați se vor prezenta la domiciliul D-voastră pentru a Vă oferi serviciile cuvenite, inclusiv și încheierea contractelor de deservire tehnică.

De asemenea vă puteţi adresa la:
Centrul de relații cu consumatorii: mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43 tel: 0 231 5 21 30
Filiala „Sîngerei-Gaz”
or. Sîngerei, str. Buianov, 6 tel. 0 262 2 18 04