DISTRIBUIȚI

Stimaţi cetăţeni! În perioada rece a anului se manifestă riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea situaţiilor de avarii, cauzate de nerespectarea măsurilor de siguranță la folosirea aparatelor de utilizare a gazelor naturale. Atunci, când persistă în atmosferă ceaţă, ploi, vânt puternic, zăpadă, în coşurile de fum se produce deteriorarea tracţiunii sau poate avea loc tracţiunea inversă, motivul cărora sunt canalele de colectare a fumului deteriorate, absenţa ventilaţiei de aprovizionare şi evacuare, prezenţa în coşurile de fum a gunoiului în urma construcțiilor. Datele statistice indică faptul, că cele mai multe accidente la utilizarea gazelor în scopuri comunale, au drept cauză sistemele de încălzire improvizate, nesupravegheate sau defecte.
La fel reamintim consumatorilor, că nerespectarea regulilor de utilizare a gazelor, instalarea samavolnică a aparatelor de gaze duc nemijlocit la sistarea furnizării gazelor.

INDICAȚII SPECIALE
Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operațiuni:

 • ventilarea permanentă a încăperilor în care funcționează aparate consumatoare de combustibili gazoși;
 • controlul tirajului aparatelor racordate la coș; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curățirea coșului de fum, curățirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc.);
 • controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși; daca robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă precum și cele învecinate prin deschiderea ușilor și ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completă.
  La utilizarea gazelor naturale este interzis:
 • aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoși nu are tiraj;
 • lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
 • blocarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;
 • modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate;
 • dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși.

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

 • se stinge focul;
 • se deschid toate ușile și ferestrele;
 • nu se aprinde nici o sursă de foc;
 • nu se manevrează aparate electrice;
 • se înștiințează prin telefonul 904 Serviciul Intervenții Gaze.

Fiecare beneficiar (consumator) este obligat:
1)să audieze programul de instruire privind exploatarea inofensivă a aparatelor de gaze;
2)până la începerea lucrărilor de reparație a coșurilor de fum să informeze filiala „Sângerei-Gaz” despre necesitatea deconectării de la sistemele de alimentare cu gaze;
3)să prezinte la cererea colaboratorului filialei „Sângerei-Gaz” actele de verificare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.
E important ca fiecare consumator să conștientizeze, că exploatarea neîntreruptă și inofensivă a instalațiilor de gaze dar și siguranța fiecăruia poate fi garantată doar cu condiția unei deserviri tehnice adecvate.
De aceea vă îndemnăm să încheiați contracte privind deservirea tehnică sau reparația instalațiilor consumatoare de gaze la filiala „Sângerei-Gaz” în conformitate cu Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale a gazelor combustibile naturale (pct. 649, 774).
Filiala „Sângerei-Gaz” dispune de specialiști competenți și mijloace tehnice-materiale corespunzătoare pentru executarea lucrărilor de punere în funcțiune, reparație și deservire tehnică a:
• conductelor interioare de gaze
• aragazelor
• sobelor de încălzire.
Puteți vizualiza contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, accesând site-ul www.balti-gaz.md și la filiala „Sângerei-Gaz” pe adresa, or. Sângerei, str. Buianov,6
Telefon de contact. 0(262) 21 804
Administrația SRL „Bălți-Gaz”, filiala „Sângerei-Gaz”

FIŢI PRECAUŢI!