SPRE ATENŢIA ANGAJATORILOR

SPRE ATENŢIA ANGAJATORILOR

19
DISTRIBUIȚI

Întru realizarea dreptului persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale la indemnizație lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sau indemnizație paternală, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește agenților economici despre necesitatea de prezentare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19) în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

  Așadar, CNAS pune la dispoziția persoanelor asigurate posibilitatea de solicitare a indemnizațiilor enunțate anterior în mod electronic, prin intermediul paginii web oficiale a CNAS sau portalului guvernamental unic al serviciilor publice. Odată ce se constată lipsa informației privind perioada pentru care a fost acordat concediul de îngrijire a copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sau a concediului paternal în sistemul informațional al CNAS ca urmare a neprezentării Formei IRM19 de către agent economic, persoana asigurată nu poate beneficia de drepturile ce i se cuvin.

  Pentru a exclude astfel de situații, CNAS îndeamnă agenții economici să prezinte Forma IRM19 în cazurile acordării concediilor pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sau concediilor paternale angajaților săi.

 Conform art. 5 alin 1¹ din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, sânt obligați să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din câmpul muncii.

Forma IRM19 se va prezenta în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. 

Reiterăm că, la prezentarea informației date agenții economici vor utiliza următoarele categorii ale persoanelor asigurate pentru:

  • perioada concediului de îngrijire a copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani – 157;    
  • perioada concediului paternal – 165.