SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE al Direcției Educație Sângerei pentru anul de studii...

SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE al Direcției Educație Sângerei pentru anul de studii 2022-2023

32
DISTRIBUIȚI

Stimați manageri, cadre didactice începutul unui an de studii este o bucurie și o noua provocare, pentru fiecare dintre noi. Fie ca acest an de studii să fie plin de realizări, inspirație și colaborări semnificative.

Conferința Pedagogică de astăzi ne-a oferit oportunitatea să facem o analiză a reușitelor , progreselor, provocărilor  a  Direcția Educație Sângerei  în anul de studii 2022-2023 care  a ghidat și monitorizat desfășurarea procesului educațional din instituțiile raionului, în scopul de a urmări și asigura respectarea prevederilor și rigorilor documentelor de politici educaționale, precum și desfășurarea unui proces educațional eficient, prin implementarea calitativă a curriculei disciplinare și demonstrarea de performanță școlară, finalizând anul de studii cu succes și  realizând integral Planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2022-2023.

Activitatea cooperantă a tuturor factorilor educaționali a condus la aceea că în anul de studii 2022-2023, în raionul Sângerei, au activat cu success 85 de instituții de învățământ. Dintre care:

NR.

Instituții

Anul de studii

2022-2023

1.       

Instituții de educație timpurie

43

2.       

Școli primare-grădinițe

2

3.       

Gimnazii

30

4.       

Licee

7

5.       

Scola de sport

1

6.       

Centre de creație

2

 La treapta preșcolară, pe parcursul anului, au fost asigurate șanse egale și acces la servicii de calitate  pentru 3850 de copii  cu vârsta de 1- 6 ani, ceea ce constitui –  62,3% din numărul total de copii, real existenți în raion ( 5309).  

Contingentul total de treaptă primară  se estimează cu 3491 elevi ceea ce constituie  46,9 % din numărul total de elevi din instituțiile preuniversitare din raion, care sunt repartizați în 192 clase .

În raionul Sângerei sunt 16 unități  școlare care au clase cu predare simultană și 25 clase complete cu 411  elevi.

Din numărul de 7430 de  elevi  18 elevi  au abandonat școala:

  • 17 – sunt din mediul rural
  • 1 – sunt mediul urban

Rezultatele examenelor de absolvire gimnaziu, sesiunea 2023 au participat 754 de elevi , repartizați în 39 de clase, 36 elevi cu cerințe educaționale speciale, 696 absolvenți, 16 respinși, 6 nu sau prezentat, procentul de promovare 96,9, nota medie 6,99.

 Rezultatele examenelor de BAC, sesiunea 2023, elevi admiși 229, promovași 192, nota medie este 7,05  

Necesarul de cadre didactice din instituțiile de învățământ din raion conform ofertelor managerilor școlari pentru anul de studii 2022-2023 este de 46 cadre didactice, 11 fiind discipline similare: limba engleză/limba franceză, matematică/informatică, chimie/biologie etc.

 Către 1 septembrie 2022 au fost repartizați și angajați conform ordinului MECC al RM  doar 5 tineri specialiști.

În conformitate cu prevederile punctelor 26 și 8 din Regulamentele de atestare a CD și CM, în baza cererilor solicitanților de grad didactic și managerial,  pentru anul de studii 2022-2023 au fost incluși în procesul de atestare 12 CM  și 153 CD.

Activitatea metodică la nivel de raion s-a desfășurat în conformitate cu actele normative în vigoare, acțiunile fiind orientate spre eficientizarea procesului didactic și sporirea calității în educație.

Concursul „Pedagogul anului, ediția 2023”, etapa raională, au participat 11 cadre didactice din instituțiile de învățământ din raion:

Toți participanții au dat dovadă de creativitate, originalitate și profesionalism. Învingători la etapa raională au fost desemnați:

  • Educatorul Anului – Popa Mariana (IET nr.6 „Mărțișor”);
  • Învățătorul Anului Budeanu Alina (Liceul Teoretic „Olimp”);
  • Profesorul Anului – Țîbîrnă Olga (Liceul Teoretic „Olimp”) Sângerei.

Elevilor care au obținut locuri  premiante la olimpiadele republicane

 

 

Numele, prenumele elevului

Clasa

Locul

Disciplina

Instituția

1

Buțcu Angela

XII

I

Limba engleză

Liceul Teoretic „Alexandru Agapie” Pepeni

2

Reilean Vasile

IX

II

Limba franceză

Liceul Teoretic „Pantelimon Halippa” Cubolta

3

Reilean Vasile

IX

II

Limba și literatura română

Liceul Teoretic „Pantelimon Halippa” Cubolta

4

Tronciu Adelina

XII

III

Geografie

Liceul Teoretic „Alexandru Agapie” Pepeni

5

Matiescu Damian

 

XII

 

III

Educația Fizică

 

Liceul Teoretic „Olimp” Sângerei

6

Codreanu Sofia

XII

Mențiune

Biologie

Liceul Teoretic „Olimp” Sângerei

7

Andrițchi Ana

XI

Mențiune

Limba și literatura română

Liceul Teoretic „Olimp” Sângerei

Olimpiadele raionale pe discipline școlare sau organizat și desfășurat cu participarea a 575 din clasele a VII- XII-a, cei mai mulți fiind elevi din ciclul gimnazial.

În primă ediție la data de 25.05.2023, în incita Casei de Cultură „Nicolae Iorga” S

Sângerei, SMCFPC au organizat și desfășurat festivitatea „Gala Laureaților”, ediția 2023 în scopul stimulării și motivării celor mai capabili elevi/copii/cadre didactice/manageri care au obținut performanțe înalte la concursurile/competițiile/campionatele raionale și republicane pe parcursul anului școlar, la care au fost nominalizați cu diplome și premii bănești.