DISTRIBUIȚI

Mult stimați dascăli

Înălțătoare şi frumoasă este tradiția de a sărbători la 5 Octombrie Ziua Pedagogului. Venirea noastră către ei este plină de evlavie, dragoste și nostalgie. Dar ea mai conține și multă stimă, respect şi recunoştință. Astfel, mergând spre dascălii noştri în zi de sărbătoare căutăm să alegem şi să enunțăm cuvintele cele mai frumoase, deosebite si binevenite. De fiecare dată înțelegem cu deznădejde că încă nu am rostit frazele cele mai profunde, nu am găsit cuvintele care ar exprima adevărul. Suntem constienți că și de data aceasta nu vom putea alege cuvintele meritate pentru corpul didactic din raion. Însă le mărturisim, că frazele simple poartă încărcătura unei imense stime pentru tot ce fac dascălii pentru munca lor titanică, faptul că au lansat în lumea mare multe promoții de elevi, că în fiecare din ei şi-au lăsat câte un pic de suflet şi le-au transmis profunde cunoştințe. Stimați profesori, Vă dorim multă sănătate şi realizarea tutur dorințelor. Fie ca cei care Vă sunt dragi și apropiați să Vă susțină mereu în toate. Cei pe care i-ați învățat ani la rând și acum au ajuns la funcții înalte: conducători de diferite ranguri, miniştri, parlamentari etc. să se gândească şi la salariile Dumneavoastră, care sunt cu mult mai mici decât ale Dumnealor . Să sperăm că odată și odată se vor întoarce cu fața spre învățământ, spre cei care i-au făcut oameni și au ajuns acolo sus.
Fie ca invățăceii Dvs. să spună permanent că Vă vor rămâne până la sfârşitul vieții recunoscători pentru tot. Vă dorim ca razele soarelui să nu usuce roua recunoștinței de pe buzele discipolilor Dumneavoastră.

Cu profund respect, echipa ziarului

Mult stimați profesori!

S-a lăsat a câta oară peste inimile Dumneavoastră doldora de dragoste și generozitate, o atmosferă autumnală. Picură din geana vremii cu amintiri și nostalgii, iar Dvs. Rămâneți aceiași, împovărați de grijile școlii. Sunteți mereu la datorie, întrați în sala de clasă cu sentimentul sincerității și al demnității profesionale. Acolo, în hățișurile inevitabile ale lecției, Vă consumați capacitatea de sacrificiu în numele viitorului, acolo în universul fără margini al instruirii se amalgamează rațiunea cu trăirea, argumentul cu meditația, întrebarea cu soluția, cunoștințele cu experiența pragmatică. Și peste toate, fiecare dintre DVS, se înalță semeț, profesorul devine rege peste sufletele elevilor săi și munte de lumină peste gânduri de copil.
Acestea sunt rândurile noastre de recunoștință pentru Dvs. Iubiți pedagogi ai instituțiilor de învățământ din orașul Sângerei și satul Vrănești. Vă felicităm cu ocazia frumoasei sărbători, exprimându-Vă tot respectul și marea recunoștință pentru munca de care dați dovadă în nobila misiune de educație a viitorului acestui pământ, oraș, pentru dăruirea de sine, răbdarea și măiestria deosebită cu care semănați cunoștințe în sufletele copiilor, creați adevărate valori umane și modelați adevărați cetățeni ai neamului.Să aveți parte de multă sănătate, bunăstare și prosperitate. Razele speranței, dragostei și bunăstării să Vă însoțiască mereu drumul greu dar nobil. Să Vă bucurați de recunoștința netrecătoare a sutelor de copii, care i-ați învățat și-i învățați.
Mulți ani și toți plini de sens și realizări frumoase.

Cu profund respect, Gheorghe BRAȘOVSCHI,
Deputat în Parlamentul R. Moldova

Distinși semănători de lumină,

Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ, Vă aducem în dar un curcubeu de urări și Vă dorim realizări pe cel mai important ogor al neamului –itinerarul pedagogic, care duce spre drumul regal al înțelepciunii.
Vă invităm să construim împreună marile performanțe ale celor mici. Fiindmarcați de entuziasm și vigoare, păstrați-Vă imaginea impecabilă pe care o aveți în societate și purtați în suflet și conștiință statornica grijă a iluminării prin știință de carte.
Fiți siguri că semințele de erudiție, omenie și noblețe pe care le răsădiți în sufletele discipolilor Dumneavoastră vor găsi sol fertil și vor da rod peste ani în oameni instruiți, competenți,cu gânduri senine și realizări frumoase.
Rămâneți cu destinul de a semăna dor de zbor în suflete de copii și atunci veți dăinui de-a pururi.

Cu considerațiune, Ludmila Șișcanu,
directoare LT „Olimp”

Stimați profesori,

Ziua Dumneavoastră profesională este o ocazie deosebită pentru a Vă adresa cele mai sincere și frumoase urări de bine și de a-mi exprima profunda recunoștință pentru talentul și răbdarea nemărginită, devotamentul și sacrificiul pe care le manifestați în munca de zi cu zi, roadele căreia sunt generații de oameni instruiți, integri, capabili să miște satul, raionul,țara înainte.
Influența pe care o are un învățător asupra unui copil este eternă. Fiecare dinnoi poartă în suflet voră, un gest, o învățătură a profesorului, pe care le transmitem mai departe copiilor noștri.
Sunteți cei care duceți pe umeri dulcea povară a luminii și Vă mulțumesc pentru efortul Dumneavoastră, Vă doresc multă sănătate,ani lungi și realizări frumoase, bunăstare familiilor, putere de a continua lucrulpe care îl faceți cu atâta har și dăruire.

Cu profund respect, Ion Galus,
președintele OT a PLDM

Multstimați colegi,

În fiecare an, la 5octombrie, întreaga omenire își îndreaptă gândurile bune către Domniile Voastre,cei care prin truda sufletului cresc și educă noi generații, speranța de mâine a lumii. Cu cele mai sincere sentimente de prețuire și respect, Vă adresez în numele Consiliului General al Sindicatului Educației și Științei, felicitări cordiale cu ocazia sărbătorii profesionale, Ziua Pedagogului.
Vă doresc să aveți sănătate trainică și putere pentru a realiza planurile trasate, cât mai multe clipe pline de satisfacție sufletească, realizări frumoase și, desigur, discipoli recunoscători.

Maria Rapcovschi, președinta Sindicatului
Educației și Științei Sângerei

Multstimați colegi,

Ziua de 5 octombrie este una specială. Eo zi în care felicităm cadrele didactice și evidențiem importanța rolului fiecăruia dintre Dumneavoastră. Omul își făurește zi de zi, an dean,destinul. Să-l făurimși pe al nostru, dăruind dragoste, înțelegere altora, iar Cel de Sus să ne binecuvinteze pașii. În mileniul nostru grăbit, multe nu reușim să facem, dar găsim timp să recunoaștem că trăim într-o țară cu dascăli minunați, unde responsabilitatea, vocația, respectul, dragostea pentru copii e cartea lor de vizită. Nu ne mai putem imagina nici măcar pentru o clipă modul în care ar arăta școala fără Dumneavoastră, oamenii care aduceți echilibrul și cunoașterea în sufletul fiecărui copil. Vă exprim sincere sentimente de gratitudine pentru munca Dumneavoastră nobilă. Să cunoaștem doar realizări, conjugându-neeforturile pentru a produce o schimbare reală în sistemul educațional în care activăm. Vă doresc multă sănătate, putere,pace în suflet și familiile Dvs. Mă închin în fața fiecărui dascăl,fiecare e măreț prin aportul pe care îl aduce zi de zi în modelarea unui suflet de copil, fie prin fapta,fie cu vorba.

Cu mare drag, Valentina Osoianu,
directoare LT „Pan Halippa”

Dragi colegi,

O știm din propria experiență că profesia de pedagog înseamnă, mai întâi de toate, muncă și dăruire, nopți nedormite și probleme cu duiumul. Dar nimic din toate acestea nu pot umbri bucuria și satisfacția pedagogului de a fi mesagerul Prezentului în Viitor, purtătorul de Lumină și Adevăr într-o lume ce abia va să vină, dar în care are deja rezervat un loc de cinste. E lumea tinerilor de astăzi în care zidim, zi de zi, vocația de pedagog, așteptând cu răbdare să vedem rodul muncii depuse, să ne regăsim în prezentele și viitoarele succese ale discipolilor noștri.
Vă felicit cu prilejul Zilei profesionale a Pedagogului și Vă adresez urări de bine și sănătate. Vă exprim sincere sentimente de gratitudine pentru munca depusă. Posperitate, inspirație, energie pentru na deshide calea de descoperire și cunoaștere.

Cu stimă și prețuire, Svetlana Eremei,
directoarea Gimnaziului „M. Ignatiuc”

Stimați colegi,

Cu deosebit respect și seninătate sufletească exprim acest mesaj pentru colegii mei, dascăli de zbor pentrupsiunile copiilor care iubesc arta, frumosul care-l emanăea.
Este recunoștința mea, dar și a copiilor cu ocazia Sărbătorii profesionale.Este momentul când trebuie să le spun că le apreciez eforturile, aleasa-i vocație și pasiune cu care muncesc cu discipolii lor în cadrul cercurilor și atelierelor vocaționale ale centrului de Creație.
Am norocul săactivez alături de niște oameni profesioniști și de valoare, fiecare în domeniul care-l profesează: fie că e ansamblul de muzică sau dans, de folclor sau chitariști, croitorie su croșetare, clubul de șah sau cercul arta loziei… Mă încântă pasiunea lor, dragostea cu care tratează copiii. Faptul că sala de festivități în asemenea zile e plină de participanți la festivitate, e o dovadă că copiilor le plac activitățile cu profesorii, că sunt ghidați și ajutați să-și valorifice pasiunile, să descopere talentul și să fie atrași în ocupații utile, necesare, armonioase sufletului și creșterii lor.
Florile recunoștinței mele colegilor mei și le adresez cordiale felicitări cu Ziua noastră profesională, a muncii nobile de profesor, a recunoștinței pentru cel, care este celmai valoros om și persoană a societății, simbolul luminii, înțelepciunii, înțelesului profund, adevărului, expus inclusiv și prin arta ce o profesăm.

Cu multă dragoste, Stela Dorojneac,
directoare CCA Sângerei

Stimate cadre didactice şi manageriale din raionul Sângerei!


Cu prilejul sărbătorii Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ, Vă aducem sincere urări de sănătate, bunăstare, armonie sufletească şi bucurii. Semințele de omenie, noblete, pe care le răsădiți neogoit, zi de zi, pe vremuri bune şi mai puțin bune, să găsească sol fertil şi să înflorească peste ani în oameni competenți, cu gânduri senine şi realizări frumoase! Recunoştinta şi respectul generațiilor tinere, cărora ochii Dumneavoastră le-au luminat gândurile, să nu întârzie să vină, iar societatea care ,iată, păşeşte pe făgasul normalității, să Vă aducă aprecierea şi stima pe care o meritati din plin. Vă aducem în dar cele mai sincere felicitări si urări de bine. Vă dorim să purtati şi în continuare cu cinste şi demnitate onorificul titlu de semănători ai Cunoştințelor, Frumosului, Binelui și Luminii!

Cu profund respect, Marina BANARU, şefa SAPP

Să nu ne temem a ne pune întrebări,dar mai ales a răspunde la ele, trecând prin focul purificator al adevărului despre ce suntem și cum trebuie să fim pentru a nu intina imaginea noastră. De noi depinde ca acea criză materială care a cuprins societatea să nu se transforme într-o criză de moralitate, în stare să răstoarne ordinea fiecărei lumi.
Asemeni cititorilor de biserici, să trudim necontenit la zidirea Binelui și Frumosului din sufletul nostru și al copilului.

Cu respect, Maria Buceațchi, directoarea
Gimnaziului Iezărenii Vechi

  Fie ca în acest miez de toamnă albul crizantemelor să ningă peste chipurile Voastre înțelepte.
   Semănați lumină și frumusețe în sufletele învățăceilor. Sunteți pomii dințara cunoștințelor din ale căror fructe se înfruptă elevii.Îmi exprim recunoștința și respectul. Vă mulțumesc enorm pentru că Vă remodelați competențadidactică, aspirând sprenoi descoperiri educaționale, în conformitate cu exigențele timpului modern. Vă doresc putere de muncă, performanțe pe mățsura dăruirii, realizări de prestigiu și privilegiul de îndrumători în nemărginita căutare avalorilor educației.Domnul să Vă învrednicească cu noi forțe ca să puteți fi mereu generatori de energie și idei.Să pășiți cu mândrie pe calea dăruirii de sine, conștientizând că împliniți o datorie sacră.

Elizaveta Curcuic, directoare
Gimnaziul „Anton Crihan”