DISTRIBUIȚI

Sâmbătă, 23 noiembrie curent a avut loc ședința de constituire a Consiliului raional Sângerei, în urma alegerilor locale generale. La ședință s- au prezentat toți 33 de consilierei și au participat la examinarea chestiunilor din ordinea de zi. După două încercări anterioare de a se întruni și ședințe contramandate din lipsa cvorumului, cea din ziua de sâmbătă a avut un caracter deliberativ și consilierii și-au ridicat mandatele.

Ședința de constituire a fost condusă de către consilierul, Petru Gherman, asistat de cei mai tineri dintre consileri, Magdalena Petrov și Iulian Erimei. Președintele ședinței a propus pentru examinare ordinea de zi aprobată în majoritate de consilierii prezenți. În prima chestiune examinată aleșilor raionali li s-a adus la cunoștință Hotărârea judecătoriei Bălți, cu referire la legalitatea alegerilor și a validării mandatelor de consilieri. Ex-președintele CCCE nr.28 Sângerei, Teodor Donos a înmânat fiecărui mandatul de consilier și i-a felicitat cu acest prilej.
În a II-a chestiune, înscrisă în ordinea de zi a fost inițiată constituirea fracțiunilor, blocurilor alianțelor în Consiliul raional, cu prezentarea proceselor verbale. După o pauză de consultări, reprezentantul Partidului Democrat Gheorghe Brașovschi a anunțat că „Organizația teritorială declară constituirea fracțiunii PD în cadrul Consiliului raional, constituită din 6 consilieri, președinte fiind ales Valeriu Badrajan. Tudor Tutunaru, reprezentantul Platformei „Da” a declarat constituirea fracțiunii partidului pe care-l reprezintă, alcătuită din trei consilieri. A fost declarat președintele fracțiunii Tudor Tutunaru.
Reprezentantul PLDM, Ion Galus, a anunțat despre formarea fracțiunii în legislativul raional, constituită din 3 consilieri, președinte fiind ales însăși președintele organizației teritoriale a partidului Ion Galus. Vasile Luca, președintele Organizației teritoriale a Partidului Socialiștilor a declarat fracțiunea socialiștilor în Consiliul raional, formată din 10 consileri, președinte – Vasile Luca. Consilerii raional din partea Partidului Politic „PAS” au fondat fracțiunea , care va fi condusă de Gheorghe Ichim.
În cadrul acestei ședințe 19 consilieri au anunțat decizia de constituire a unei alianțe alternative în Consiliul raional, fapt care a generat discuții și desensiuni. A mai urmat o pauză, după propunerea consilierului Ion Roșca de a constitui în acea ședință comisiile consultative de specialitate. Cele 4 comisii au fost constituite și au fost aleși președinții și secretarii acestora.
După aceste fapte împlinite s-a cerut organizarea unei ședințe extraordinare peste trei zile, miercuri 27 noiembrie, pentru adoptarea schimbărilor în organigramă și alegerea conducerii raionului.