DISTRIBUIȚI

Concurs pentru suplinirea funcției vacante de director al Bibliotecii Publice Raionale Sângerei
Criteriile de competență profesională și managerială:
1. Studii de specialitate în domeniul biblioteconomie și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii dar cu studii de recalificare în domeniul biblioteconomiei și științelor informării;
2. Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani;
3. Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit;
4. Capacitatea de a aplica, transfera și combina cunoștințele și deprinderile de muncă;
5. Capacitatea din punct de vedere medical pentru executarea funcției, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii; 6. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator ( Word, Excel, PowerPoint, Internet)
Informații suplimentare la tel: 026221898