DISTRIBUIȚI

La 65 de ani pe care i-a rotunjit Ion Roșca se simte un om împlinit. A activat 30 de ani în calitate de șef al Cabinetului Metodic la Direcția Educație Sângerei și este bine cunoscut în mediul pedagogilor, personalului de conducere, îndrumare și control. Prezentându-se ca o persoană competitivă și profesionalistă în domeniu, inteligentă și onestă, nu doar la nivel local, dar și republican.
În funcție de profesor de Limba și Literatura Română se află de 35 de ani, inclusiv la LT „D.Cantemir” și are succese remarcabile în cadrul Olimpiadei Republicane . Astfel pe parcursul anilor discipolii săi au obținut 16 locuri premiante, la etapa republicană.

Capacitățile, com-petențele și abilitățile sale s-au pronunțat din plin într-o perioadă a schimbărilor de anvergură, promovate de reforma educațională, de necesitatea implementării noilor conținuturi și tehnologiilor educaționale., precum și în situația de criză, provocată de COVID -19, cu noi abordări și viziuni moderne. În funcție de șef al Centrului Metodic și de responsabil de activitatea metodică în raion, Domnul Roșca a știut să canalizeze activitatea în comun cu colegii și conducătorii unităților școlare, întru conceptualizarea noilor orientări ale reformei învățământului de către cadrele didactice, formarea individuală și colectivă a acestora într-o manieră continuă, sistemică și adecvată noilor orientări și obțiuni. Potrivit profesorilor, cadrelor didactice care au participat la aceste activități și au luat aminte tot ce au considerat valoros pentru activitatea lor de mai departe.„ În acest scop domnul Roșca a folosit diverse forme și metode de lucru: seminare, conferințe, lecții –model, lecturi pedagogice etc, care implică activ cadrele didactice în valorificarea noilor tehnologii didactice și a experienței pedagogice avansate în scopul asigurării calității și echității educației”.

Continuarea citiți în n.41 din 8 octombrie 2021