DISTRIBUIȚI

Criteriile de competență profesională și managerială:

1. Studii de specialitate în domeniul biblioteconomie și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii dar cu studii de recalificare în domeniul biblioteconomiei și științelor informării;
2. Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani;
3. Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit;
4. Capacitatea de a aplica, transfera și combina cunoștințele și deprinderile de muncă;
5. Capacitatea din punct de vedere medical pentru executarea funcției, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
6. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
Candidații pentru ocuparea funcției vacante prezintă actele de participare la concurs la Secția de Cultură Sângerei în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării în presa a avizului. Dosarul de participare la concurs include următoarele acte :
1. Formularul de participare
2. Copia buletinului de identitate
3. Copia actelor de studiu
4. Certificatul medical ( formularul medical 086/e)
5. Acordul privind preluarea datelor cu caracter personal.
6. Plan managerial de dezvoltare a bibliotecii pentru 3 ani.

Bibliografia concursului:
1. Codul muncii RM
2. Legea cu privire la biblioteci
3. Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii.
4. Lidia Culicovschi Biblioteconomie
5. Richter B. Ghid de biblioteconomie

Informație suplimentară la telefonul : 0262 81020
068038001