DISTRIBUIȚI

Tinerii care studiază la liceele din raionul Sângerei au avut plăcuta ocazie a se întâlni cu scriitorii Nicolae SPĂTARU şi Ghenadie POSTOLACHI, membri ai Uniunii Scriitorilor din Moldova. Întâlnirile au avut loc în liceele „Olimp” şi „Mihai Eminescu” din oraşul Sângerei, „Nicolae Casso”din satul Chişcăreni, susţinute şi ghidate de Centrul Metodic al Direcţiei Educaţie şi de profesorii de la catedrele de limba şi literatura română ale instituţiilor liceale.

Profesorii de la catedrele de limba şi literatura română au minunat scriitorii prin inteligenţa discipolilor săi şi nivelul de pregătire, modul frumos de exprimare, demonstrând că sufletul lor şi formarea personalităţii respiră prin carte şi cuvânt. Implicaţi şi profund inspiraţi de cuvântul artistic, ei au lecturat împreună cu discipolii lor cărţile puse în discuţie: romanul „Şapte mii” de Ghenadie POSTOLACHI şi cărţile mai recente ale lui Nicolae SPĂTARU, „Omul izgonit de ceasuri”, „Reportaje în culori”, altele, de nuvele, în afara celor de poezie. O comunicare pe viu cu autorii a fost pentru liceenii participanţi şi pasionaţi de lecturi ca o minune. La direct ei s-au expus asupra subiectelor abordate şi eroilor cărţilor, au demonstrat pricepere de interpretare a textelor. În fiecare dintre instituţii întâlnirile au fost peste aşteptări, pline de spiritul cuvântului artistic şi interes de consumator de carte. Sunt tocmai acele cărţi pentru adolescenţi, care contribuie şi vor contribui la formarea personalităţii. Totodată, aceste întâlniri au demonstrat cât de frumos prin carte şi cuvânt se pot uni generaţii, se pot construi aspiraţii, implini vise, remodela sau forma caractere.
În baza operelor scriitorilor – oaspeţi, în special „Omul izgonit de ceasuri”, ingenioşii de la Liceul „Olimp” au organizat, până la lansarea întâlnirii, un moment inedit şi unical- Pastila ortografică, în premieră în instituţiile de învăţămănt din Republica Moldova.La activitate au participat de la mic la mare, până şi directoarea instituţiei Ludmila ŞIŞCANU. Activitatea a fost mai mult decât o surpriză,drept un răsunet de mulţumire, o formă de exprimare a dragostei de carte, pastilă pentru sănătatea sufletului, inteligenţei, cunoaşterii. …

Mai departe puteți găsi în ziarul numărul 20 din această săptămână