DISTRIBUIȚI

Formula pedagogică a performanței și valorificarea ei în practica educațională, formarea atitudinilor și a capacităților de a transforma achizițiile informaționale ale absolvenților în diverse domenii de activitate vitală sunt în centrul atenției comunităților pedagogice din întreaga lume.

În acest context s-a desfășurat și atelierul de formare continuă a managerilor școlari din raionul Sângerei, care a avut loc la 26 octombrie, în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic ,,OLIMP”.
Excursia virtuală prin Panteonul ,,OLIMP” a avut-o ca ghid pe doamna Ludmila Șișcanu, directorul liceului și un manager de cea mai înaltă performanță pedagogică, deținătoare a Ordinului Republicii pentru meritele deosebite în activitatea pe care o desfășoară zi de zi spre binele liceenilor și a comunității sîngereiene.
Acest Colocvium pedagogic, în care s-au reunit cadre managriale din raion, republică și parteneri educaționali din România, a avut ca temă ,,Școala axată pe competențele secolului XXI-lea”, prezentată de către doamna Ludmila Șișcanu. Dumneaei a știut să creeze în instituția pe care o conduce un mediu educațional apropiat de realitatea actuală complexă, pentru care sunt pregătiți absolvenții liceului.
Astfel, în prim-plan se situează performanțele elevilor, ca un produs al învățării bine organizate și axate pe abordarea celor mai noi tehnologii pedagogice, în care sunt implicate cu multă iscusință profesională cadrele didactice din acest liceu.
Relațiile dintre competențe și performanțe, valoarea lor în formarea elevului performer, implicația pedagogului inteligent și mereu în căutare de metode și strategii eficiente pentru a motiva obiectiv elevii către dominanta necesității de a învăța pentru viață, nu pentru notă – iată doar câteva nuanțe motrice din prelegerea talentatului pedagog Adrian Ghicov, Doctor habilitat, Profesor universitar, Șeful catedrei de Limbă și literatură română, Universitatea Pedagogică ,,Ion Creangă”.

Continuarea citiți în n.45 din 5 noiembrie 2021