DISTRIBUIȚI

Mult stimați lucrători bancari,
Aducem cordiale felicitări colectivelor Dumneavoastră monolite și profesioniste cu prilejul Zilei Lucrătorului Bancar.
Este cunoscut faptul, că sistemul bancar din raion și republică a fost și continuă să fie unul din pilonii de bază ai scenei economice, contribuind eficient la realizarea transformărilor și modernizărilor structurale, implementarea reformelor economice și strategiilor naționale de dezvoltare.
Putem constata că și astăzi, la fel ca și acum două decenii în urmă, sectorul bancar reprezintă soluția sigură pentru susținerea unei creșteri economice durabile atât din perspectiva promovării serviciilor și produselor bancare moderne, alinierii la cele mai bune practici internaționale, sporirii competivității, întemeierii partenerilor de lungă durată, stimulării educației și culturii bancare în rândul populației.
A fi lucrător bancar, cred, este o onoare și sunt convins că meseria pe care ați îmbrățișat-o este pentru Dumneavoastră o încercare permanentă a competențelor și profesionalismului, onestității, responsabilității, abilităților manageriale și spiritului de echipă.
Întotdeauna am susținut și ne este aproape activitatea Dumneavoastră, ne străduim să ne fortificăm relațiile de colaborare, care mai apoi se răsfrâng pozitiv asupra stării de lucruri din oraș, raion, confirmă viabilitatea multor domenii, care conduc la redresarea situației din economie și la sporirea nivelului de trai al oamenilor.
Numai profitul avantajos ne poate face viața mai avută și mai luminoasă. Dorim colectivelor Dvs., familiilor, clienților bancari sănătate, prosperitate, belșug și noroc în toate sub un cer senin și pașnic. Vă urăm noi performanțe și realizări, precum și mult succes în activitatea Dumneavoastră consacrată dezvoltării continue a economiei.
Cu respect, Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei și satului Vrănești

Cu deosebită considerațiune, alese sentimente venim să Vă felicităm cu ocazia sărbătorii Dumneavoastre profesionale.
Barometrul stării de lucru în economia raionului indică pași concreți spre o dezvoltare durabilă. Răbdarea și perseverența, spiritul novator și buna înțelegere, avantajul reciproc ne pot fi călăuză în toate, o viață mai avută și mai frumoasă, plină de sens o putem făuri doar toți împreună. Vă mulțumim de susținere în momentele necesare. Vă suntem recunoscători pentru colaborare. Cu prilejul sărbătorii profesionale Vă dorim sănătate, prosperitate, noi planuri și noi realizări, mulți clienți și un bogat spectru de servicii bancare pentru clientele Dvs.
Gheorghe Cernogal, directorul GȚ „Cernogal Gheorghe”

Stimați colegi,
Apreciez înalt calitățile profesionale, perseverența, onestitatea și responsabilitatea pe care le manifestați zilnic în abordarea sarcinilor care Vă sunt încredințate, țin să Vă urez noi performanțe și realizări în implementarea celor mai ambițioase proiecte, în extinderea capacităților de competivitate pe piața serviciilor financiar-bancare, precum și în oferirea către clienți a pachetelor complexe de servicii, similare bunelor practici bancare.
Cu ocazia Zilei profesionale a Lucrătorului Bancar sunt onorată să Vă transmit cele mai sincere urări de bine, sănătate și prosperare continuă. Sunteți niște mesageri ai celui mai frumos mesaj pe care îl transmiteți oamenilor, în mare parte clienții serviciilor noastre bancare. Prin atitudine onestă, sinceră și dăruire sufletească zilnic creați imaginea Băncii noastre, ne faceți mai solicitați și încrezători în ochii clienților noștri.
Îmi exprim recunoștința pentru disponibilitatea Dvs. permanentă de conlucrare. Vă doresc împlinirea tuturor aspirațiilor, să Vă însoțească acest optimism mereu și azi, și mâine pentru a ne perfecționa în continuare și a fi cei mai solicitați pe piața bancară și necesari societății.
Cu flori de recunoștință, Alla Staraia, directoarea SA Moldinconbank, sucursala Sângerei