DISTRIBUIȚI
În poză: Experții API în dialog cu cetățeni ai raionului
În poză: Tudor DONOS, Lucia BACIU și Ghenadie HĂBĂȘESCU

Al doilea aspect ține de transparență. Fiind în mai multe localități ale țării am avut întâlniri cu cetățenii, autoritățile publice locale. În urma acestor întâlniri constatat că cetățenii sunt pasivi, nu doresc să participe la întâlnirile publice organizate de autorități, deoarece sunt dezamăgiți și nu mai cred în promisiuni, nu cred în justiție. Vina aparține, în mare măsură, autorităților care nu au capacitatea de a mobiliza cetățenii, de a-i implica în proiecte importante, or, nu trebuie neglijat nici rolul cetățenilor. Scopul implicării publicului în procesul decizional constă în a îmbunătăți calitatea deciziilor adoptate și legimitatea socială a acestora,” susține Ion MAZUR.
Experta API Tatiana SAVVA, cercetătoare economic, Programul „Sectorul public, economic, finanțe, management,” Centrul Analitic Independent Express Grup, a familiarizat asistența cu modalitățile de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, a vorbit despre modul cum pot fi făcute propuneri, oferte, sugestii, recomandări de îmbunătățire a proiectelor de decizii examinate de autorități, cum pot fi semnalate cazuri de utilizare incorectă și irațională a banilor publici, gestionarea netransparentă a instituțiilor publice etc. „ Pe site-urile autorităților publice locale de la Dumneavoastră lipsesc informații despre bugetele lor, cheltuielile efectuate etc. Sunt însă și surse de alternativă, de unde puteți afla aceste date. De exemplu, puteți accesa Baza cheltuielilor publice (BOOST) de pe site-ul www.mf.gov.mf ( site-ul Ministerului Finanțelor) și veți accesa informație de exemplu Consiliul raional Sângerei sau primăria Pepeni, altă localitate care Vă interesează. Totodată, dacă intrați pe pagina electronică a Agenției proprietății publice puteți găsi cât valorează patrimoniul raionului Dvs., cât valorează drumurile, liceele, gimnaziile, grădinițele, gardurile din orice localitate,” a spus experta.
Avocatul Vitalie ZAMA, expertul API s-a referit la drepturile pe care le au cetățenii în procesul de obținere a informațiilor de interes public, pașii care trebuie făcuți în acest sens, inclusiv atunci când autoritățile refuză să ne ofere informații. Participanții au fost familiarizați cu diferite modele de cereri, inclusiv cererea de chemare în judecată a instituțiilor care îngrădesc accesul la informație. În acest sens, Vitalie ZAMA a specificat că: „sunt instituții de bună credință și de rea credință. În al doilea caz, trebuie să faceți semnătura electronică ca să evitați probleme de acest fel. Toate dovezile, scrisorile trimise pe e-mail, trebuie păstrate în cazul în care veți da instituția în judecată pentru că a îngrădit accesul la informație. Procesele de judecată sunt dificile, uneori costisitoare, dar sunt necesare pentru a disciplina autoritățile.”
Tudor DONOS, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a menționat că:
„Autoritățile Publice Locale din raion se străduie să asigure accesul la deciziile adoptate prin publicarea acestora în modul stabilit de lege, prin plasarea pe site-urile instituțiilor, prin afișare la sediul lor într-un spațiu accesibil publicului, prin difuzare în mass-media locală și alte modalități stabilite.
Însă cu părere de rău, avem instituții în raion restanțiere la întocmirea și aducerea la cunoștința publicului a rapoartelor privind transparența în procesul decizional.”
Accesul la informație este un element indispensabil într-o societate democratică, prin intermediul căruia publicul își poate forma o opinie obiectivă și critica, asupra mediului în care trăiește și asupra activităii autorităților.
Din păcate, acest mecanism, tot mai frecvent este „setat” de o funcționare defectuoasă. Experții API au informat publicul că un consilier din Sângerei a semnalat i-a fost încălcat accesul la informație. El a încercat să filmeze o ședință a Consiliului municipal, fapt pentru care a fost scos din sala ședinței cu poliția.”
Consilierul municipal, Vitalie TABARCEA s-a declarat nemulțumit și a reiterat:
„Mi-i rușine că colegul meu din Consiliul municipal dezinformează societatea. Nu este pentru prima dată când acest consilier are un comportament neadecvat în timpul ședințelor. La ședința în cauză, el împreună cu prietenul său perturbau lucrările ședinței. Aveau interese personale, pe care insistau să fie adoptate. Pe tot parcursul ședinței filmau și comentau. Noi, majoritatea consilierilor, am venit cu propunerea de a fi chemați polițiștii, pentru a-i liniști, deoarece făceu șou adevărat în timpul ședinței. Alta la mâînă, eu nu vreau să fiu filmat, ca apoi să apar pe rețelile de socializare…”
Ion BOLBOCEANU, Consilier municipal:
„Orice cetățean are dreptul și posibilitatea de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intremediul unor reprezentanți aleși. Spre regret, cetățenii noștri sunt foarte pasivi, nu se implică în luarea deciziilor de către autoritățile publice și apoi se vaicără.
E cazul, ca fiecare să dăm dovadă de curaș, insistență, resposabilitate, patriotism, dacă vreți, să nu așteptăm cineva să ne soluționeze problemele…”
Lucia BACIU, secretara Consiliului orășenesc a remarcat că: „accesul la informație și asigurarea transparenței activității administrației publice locale este un proces continuu. Trebuie să recunoaștem că unii aleși locali încearcă să transforme ședințele Consiliului orășănesc, ba chiar și cele raionale în platforme pentru reglarea de conturi și tribune de interese de grup, de partid. E foarte regretabil acest lucru.”
Vera NĂVĂLOACĂ, activistă civică din satul Prepelița a spus că:
„țara noastră este încă prea divizată social și politic pentru a discuta despre transparență, mai ales la, capitolul solicitării informației publice.Toată problema pornește din măduva bolnavă a întregii societăți, distrusă de cancerul justiției cumpărate…”
Experții API au răspuns la întrebările participanților, au informat publicul despre întrebările frecvent adresate de cetățeni la „linia verde” cu apel gratuit de pe telefoanele fixe și mobile – 080080030 , ei au fost rugați să semnaleze pe viitor cazuri de îngrădire a accesului la informație, utilizare incorectă și ilegală a banilor publici, gestionare netrasparentă a instituțiilor, adoptarea deciziilor fără consultări publice.
În cadrul întâlnirii a fost distribuită broșura „Accesul la informație și transparența în procesul decizional pe înțelesul tuturor”, editată de AsociațiaPresei Independente.
Acest eveniment s-a desfășurat în cadrul proiectului „ Consolidarea principiului integrității și acordarea asistenței juridice pentru obținerea informațiilor de interes public prin intermediul platformei online www.MoldovaCurată,md. implementat de Asociația Presei Independente (API), cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/ Programul Buna Guvernare.