DISTRIBUIȚI

Subiectul Coronavirusului a fost discutat în cadrul ședinței Comisiei raionale pentru Situații Excepționale.
Obiectivul ședinței a fost de a evalua starea de pregătire a raionului în caz de răspândire a acestui virus, măsurile de prevenire și control a infecției cu Coronavirusul de tip nou ( 2019 –nCov) reieșind din situația epidemiologică și răspândirea infecției la nivel global.
De asemenea au fost examinate informații despre cazurile de ardere a vegetației uscate și măsurile de protecție ce urmează a fi întreprinse de către Administrația Publică Locală (APL), instituții, agenți economici, persoane fizice din raion. O altă chestiune pusă în dezbateri a fost cea cu privire la desfășurarea campaniei „O casă protejată – O viață salvată.”

Gheorghe Balea, medic principal al Centrului de Sănătate Publică Sângerei a menționat că: „ Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a emis mai multe regulamente privind sporirea vigilenței asistenților medicali pentru a depista cazurile de boală și instruirea lor. Au fost evaluate stocurile de medicamente necesare și întreprinse măsuri în caz de depistare a persoanelor infectate.
De asemenea a fost efectuată evaluarea tuturor instituțiilor sanitare publice în privința asigurării cu medicamente. Totodată s-au procurat suplimentar medicamente pentru tratarea gripei și a infecțiilor respiratorii acute sau severe.
De către Centrul de Sănătate Publică Sângerei se monitorizează săptămânal cazurile de gripă. Or, suntem în plin sezon al îmbolnăvirilor cu gripă. În lunile ianuarie-februarie curent, în raion s-au înregistrat 1229 cazuri de IACRS și un caz de gripă. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în grădinițele de copii din satele Drăgănești, Chișcăreni, Sângereii Noi, LT ”Nicolae Casso”, „Olimp”, în mediu s-au înregistrat 12-20 cazuri săptămânal.
În prezent are loc în raion informarea cetățenilor, am emis regulamente, broșuri pentru cetățeni, cum să se apere, informații despre boală, recomandări cu privire la călătorii.”
În același context, Grigore Corcodel, președintele raionului, a vorbit despre necesitatea elaborării materialelor informative care să fie distribuite populației, familiarizarea cetățenilor raionului cu măsurile de prevenire și control a infecției, atestarea și investigarea instituțiilor publice din raion. Președintele a venit cu un apel către cei prezenți la ședință de a se sincroniza în măsurile de prevenție ce urmează a fi întreprinse și a solicitat să fie prezentată săptămânal notă informativă cu situația din raion. „Să fie întreprinse măsurile de precauție atât pentru angajații din domeniu, cât și pentu cetățenii care traversează punctele de frontieră. ”
Instituțiile de sănătate din raion urmau să se întrunească cu lucrătorii din domeniu pentru a discuta situația actuală și provocările cu care se confruntă spitalele în ceea ce privește asigurarea cetățenilor cu tratament împotriva gripei și infecțiilor respiratorii acute, precum și recomandările acestora.
Toate cele expuse mai sus au fost un laitmotiv de a lua o atitudine, de a ne pătrunde de maximă responsabilitate, precauție, a respecta măsurile de profilaxie a infecției Coronavirusului de tip nou, în special în instituțiile preșcolare și preuniversitare, de ocrotire a sănătății, instituții și localuri publice.
Acest îndemn de a fi pre-cauți, a întreprinde măsuri de prevenire a infecției i-a determinat pe cei întruniți în ședință, printre care Tudor Tutunaru și Ion Bîrsanu, vicepreședinții, Eleonora Tartacovschi, șefa Centrului de Sănătate Sângerei, Ion Timoftică, directorul „MoldCOOP” Vrăneșți, și alții, să-și expună propunerile la temă abordată: „ Este foarte important ca populația să fie informată corect și să nu se creeze panică.”
În cadrul ședinței Comisiei raionale pentru Situații Excepționale au fost examinate și alte chestiuni. Ele se desprind din situația creată în raion, s-a exprimat Ion Urecheanu, președintele comisiei: „ Odată cu sosirea primăverii și majorarea temperaturilor crește considerabil și numărul intervențiilor pompierilor la lichidarea focarelor de ardere a vegetației uscate, urmare a lucrărilor de igienizare a câmpurilor agricole și gospodăriilor prin folosirea focului deschis. Aceste arderi la prima vedere inofensive pot duce la provocarea pagubelor materiale considerabile. Administrațiile Publice Locale în scopul minimalizării riscului de incendiu în gospodăriile cetățenilor și în afara acestora, cât și micșorarea numărului de intervenții, trebuie să informeze populația despre măsurile de apărare împotriva incendiilor.
Secția raională pentru Situații Excepționale continuă campania de prevenire a riscurilor de incendii cu genericul „ O casă protejată – O viață salvată.” Angajații noștri au reluat acțiunile de instalare a detectoarelor de fum în locuințele oamenilor. 225 de familii din raion au beneficiat de detectoare de fum, care vor reduce riscurile de producere a incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon. De detectoare de fum beneficiază oamenii în etate, familiile cu mulți copii sau persoane cu dezabilități. În anul curent, colaboratorii secției au instalat 24 detectoare de fum în comunele Dobrogea Veche și Bălășești. Urmează să instalăm în scurt timp detectoare în gospodăriile din comunele: or.Sângerei, Alexăndreni,Țambula, Bilicenii-Noi, Bilicenii Vechi, Cotiujenii Mici, Izvoare, Sângereii Noi,Tăura Veche, Rădoaia, Grigorăuca, Cubolta, iar oamenii vor putea beneficia de siguranță. Scopul campaniei este de a evita producerea incendiilor și a intoxicării omenilor cu gaze toxice.”
Grigore Corcodel a atenționat membrii comisiei să monitorizeze starea de lucruri în teritoriul raionului prin intensificarea măsurilor de informare a populației.„În comun trebuie să fie elaborate planuri, măsuri concrete de prevenire și izbucnire a incendiilor, sensibilizarea opiniei publice, instalarea detectoarelor de fum, care avertizează din timp locatarii despre pericolul intoxicației cu monoxid de carbon și riscul declanșării unui incendiu. În acest context, Vă îndemn să fiți responsabili și precauți în toate. Campania de conștientizare a incendiilor este una din acțiunile menite să construiască o cultură a vieții mai sigure în comunitățile raionului.”
Achitat din bani publici