DISTRIBUIȚI
În poză: Gh. BRAȘOVSCHI, I. BÎNZARI, V. SERBUȘCA

În teritoriul raionului Sângerei, acţiunea „Hai Moldova!” a fost susţinută de voluntarii din centrele de tineret, cărora li s-au alăturat masiv cetăţenii, de la mic la mare, în echipe bine înzestrate şi dornice de a se implica în lucrări de salubrizare.

Mişcării de salubrizare s-au alăturat funcţionarii Consiliului raional şi ai Aparatului preşedintelui, reprezentanţii serviciilor desconcentrate şi descentralizate, autorităţile publice locale, echipe din instituţiile educaţionale: grădinţe, gimnazii, licee, companii private. Iniţiativa a sensibilizat cetăţenii, în mare parte tinerii, care s-au implicat în acţiunea de salubrizare, pentru a păstra mediul ambiant mai curat şi pentru a avea o ţară mai salubră. Împreună au curăţat spaţii publice, albii de râu, scuaruri şi parcuri.
Potrivit Inspecţiei Ecologice Teritoriale„iniţiativa de colectare a gunoiului a reuşit să convingă cetăţenii să participe la salubrizarea spaţiilor publice şi a localităţilor. Gunoiul lăsat în natură poluiază mediul înconjurător”. Şeful instituţiei Anatolie MOTRUC a susţinut că din acest motiv Inspecţia Ecologică s-a alăturat echipei „Hai, Moldova!”şi a participat la Ziua Globală a Curăţeniei, de comun acord cu cetăţenii, cu instituţiile de învăţămât, de cultură, cu agenţii economici şi administraţiile publice locale ale comunelor Cubolta şi Alexăndreni şi ale oraşului Biruinţa. Persoanele care au participat la acţiune au fost asigurate cu mănuşi, saci şi cu transport pentru evacuarea deşeurilor colectate.” Astfel în satul Cubolta, au participat 150 de voluntari şi au fost efectuate lucrări de curăţare a albiei râului Cubolta pe o lungime de 5 km. S-au efectuat şi lucrări de amenajare a parcului localităţii, cât şi a străzii centrale, cu vopsirea bordurii. În rezultatul lucrărilor de salubrizare şi de amenajare s-au colectat şi evacuat 20 tone de deşeuri.
continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 33 din această săptămână

În poză: funcționarii publici, participând la acțiunea de salubrizare