DISTRIBUIȚI

Cea mai înălțătoare sărbătoare din an – Ziua Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos – e ziua păcii, a bucuriei, sărbătoarea îngerilor, a colindelor, este sărbătoarea copiilor și a părinților. La nașterea Domnului s-a unit cerul cu pământul.
Fiul lui Dumnezeu a venit pe lume să întemeieze o împărăție eternă, care se realizează prin dezbrăcarea omului de păcat și prin înduhovnicirea Lui într-o rodnică înfrățire cu cerul. Această sărbătoare este nașterea la o nouă viață, zvon de veselie, refren de colindă, fulgi de zăpadă și un Moș Crăciun tot mai împovărat de ani, care poartă nu numai poverile dar și bucuriile vieții. Betleemul unde s-a întrupat Mântuitorul Lumii este cea mai smerită dintre cetățile Iudeii și în traducere înseamnă Casa pâinii. Fiecare dintre noi se poate învrednici de cinstea de a fi un Betleem sufletesc, dacă primește cu adevărat pe Iisus Hristos – Pruncul Sfânt în sufletul și inima sa. Cu acest gând să întâmpinăm pe Cel ce vine să aducă în lume, „Mărire întru cel de Sus Lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună voire!”
Ne-am născut ca să trăim veșnic, cerul ne așteaptă la fel Tatăl nostru în fiecare zi. El ne dă avânt să trăim cât mai frumos și cu putință, să putem crește tot mai mult spiritual pentru a beneficia la venirea Lui de viață veșnică. Fără ajutorul Domnului nu am putea face nimic bun și frumos. Viața noastră ar fi una teribilă și demnă de silă, dar slava Lui nu ne lasă pe mâna vrăjmașului și este gata să ne vină în ajutor de fiecare dată când apelăm la El. Numele Lui fie glorigicat în veci, amin. De aceea mă adresez cu cele mai calde felicitări tuturor creștinilor, dorindu-le sănătate, să se învrednicească cu cele mai înălțătoare virtuți creștine, să se iubească unul pe altul, să se ierte unul pe altul și darul vieții să fie luminat mereu de credința în Bunul Dumnezeu.
CRĂCIUN FERICIT!
Arhimandritul Pahomii JUGĂNARU, starețul Mănăstirii Sf. Apostoli „Petru și Pavel”