DISTRIBUIȚI

Urmașii familiilor deportate din satul Prepelița, nepoți și strănepoți au consemnat duminică, 12 iunie, curent 81 ani de la primul val al deportărilor prin comemorarea regimului stalinist. Ei reaprind luminile pentru bunicii și străbunicii deportați de fiecare dată, tradițional de Duminica Mare. Se adună la Crucifixul din centrul satului, ridicat de ei întru memoria martirilor fără nici o vină și-i pomenesc. Astfel transmit ștafeta eternității copiilor și nepoților din neam în neam. Să nu fie uitată această filă groaznică din istoria și viața prepelițenilor și a tuturor basarabenilor, când s-au rupt cele mai frumoase flori ale neamului să le sece rădăcina prin deportarea lor. Păstrarea memoriei este o datorie de suflet, să nu se repete astfel de terori și atrocități asupra neamului nostru.

Toți urmașii neamului Ignatiuc, rude a martirului Ion Ignatiuc, semnatarul Actului Unirii au fost deportate, împreună cu gospodarii satului din neamul Năvăloacă, Matei, Aparatu. Fără vină vinovați pentru că erau harnici și gospodari, au fost rupți din inima vetrei,scoși la miez de noapte din casele lor și duși în Gulagul Siberiei.Era primul val al deportărilor. Cel mai feroce când capii familiilor și feciorii mai mari de 18 ani au fost despărțiți de soții și copii.
„Bunelul meu, Grigore Matei, avea 40 de ani când a fost rupt de la gospodăria și familia sa. N-a făcut nimic, decât era om stimat, gospodar, avea pământ, o familie frumoasă și un sat de fini. Au înfundat lagărele staliniste cu el și cu mulți ca el. Nu am mai știut nimic de soarta lui. Cât trăim îl pomenim”, a mărturisit una dintre urmașe , nepoata Maria Dașchevici.
Memoria este eternă și pentru victimele din neamului lui Ion Ignatiuc. Nepoții, strănepoții, stră-strănepoții au grijă de aceasta, prin contribuții la edificare crucifixului, la organizarea și susținerea ceremoniei de pomenire și de binecuvântare. De fiecare dată de când s-a încetățenit această tradiție sunt prezenți strănepoții ca Nicolae Ignatiuc cu soția, copii săi, care au însușit lecția memoriei de la tata.

Continuarea citiți în n.26 din 17 iunie 2022