REALIZĂRILE ANULUI 2017

REALIZĂRILE ANULUI 2017

104
DISTRIBUIȚI

Pe parcursul anului 2017 Consiliul raional în colaborare cu administraţiile publice locale au întreprins un şir de acţiuni pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare a raionului. Realizările anului 2017 sunt executarea utilităţilor de bază, asigurarea dezvoltării socio-economice, durabile şi echilibrate a raionului în baza normelor şi standartelor europene întru asigurarea unui trai decent a cetăţenilor raionului.
Rezultate majorate scontate în urma implementării activităților planificate:
* Racordarea la sistemul de apă și canalizare
* Reabilitarea drumurilor din raion
* Un sistem educațional modernizat în raion
* Îmbunătățirea condițiilor de muncă în primărie
* Modernizarea și reparația Caselor de Cultură din raion
* Sistem de iluminare stradală funcționabil în localitățile raionului
* Amenajarea teritoriului
* Servicii medicale de calitate
* Protecția Mediului
* Dezvoltarea infrastructurii de turism. Încurajarea şi susţinerea antreprenoriatului local.
Obiectivul strategic al planului de acțiuni 2017este: Infrastructură modernă pentru o economie competitivă și un standart de viață ridicat.
Alimentarea cu apă şi canalizare
La acest capitol au fost întreprinse un şir de măsuri; s-a valorificat lucrările de reconstrucţie, reparaţie a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare din toate sursele de finanţare în sumă de 31 589,316 mii lei, inclusiv din bugetele locale 2070,203 mii lei, FEN -12491,163mii lei si ADR Nord – 17027,95 mii lei.
– Constructia Apeductului „Bălţi – Sângerei, etapa III şi staţia de tratare cu ramificaţie spre s. Bilicenii Vechi – 17 027,95 mii lei cu suportul ADR Nord;
– Renovarea reţelelor de apă, canalizare cu asigurarea evacuării apelor pluviale în limita str. Independenţei, or. Sângerei – 2 878,07 mii lei cu suportul FEN
– Construcţia sistemului de canalizare a unui sector din or. Sângerei – 2000,0 mii lei cu suportul FEN
– Reparatia sistemului de aprovizionare cu apă a grădiniței şi primăriei Bilicenii Noi – 40,1 mii lei din bugetul local;
– Reparația sistemului de aprovizionare cu apă a s. Balasesti – 156,0 mii lei din bugetul local;
– Reparatia sistemelor de apă în com. Bilicenii Vechi – 282,273 mii lei din bugetul local, inclusiv 93,95 mii lei la Coada Iazului şi 188,32 mii lei la gradiniţa Bilicenii Vechi;
– Aprovizionarea cu apă a s. Cotiujenii Mici – 850,0 mii lei cu suportul FEN;
– Aprovizionarea cu apă a s. Cubolta – 1418,18 mii lei, inclusiv 1000,0 mii lei cu suportul FEN şi 418,18 mii lei din bugetul local;
– Confectionarea a 9 fântâni de mina în s. Dobrogea Veche – 91,0 mii lei din bugetul local;
– Aprovizionarea cu apă a s Drăgăneşti – 1 154, 52 mii lei, inclusiv 810,37 mii lei cu suportul FEN şi 344,15 mii lei din bugetul local;
– Fântână arteziană s. Iezarenii Vechi – 1200,0 mii lei cu suportul FEN;
– Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Sângereii Noi – 1342,2 mii lei, inclusiv 655,8 mii lei cu suportul FEN, 686,4 mii lei din bugetul local;
– Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Taura Noua – 280,0 mii lei cu suportul FEN;
– Reparatia fântânii arteziene s. Grigorauca – 52,1 mii lei din bugetul local;
– Aprovizionarea cu apă a s. Heciul Nou -559,1 mii lei cu suprtul FEN;
– Construcţia sistemului de canalizare în s. Heciul Nou – 1150,1 mii lei cu suportul FEN;
– Aprovizionarea cu apă a s. Radoaia – 465,723 mii lei cu suportul FEN;
– Sistem de canalizare in s. Pepeni – 642,0 mii lei cu suportul FEN
Drumuri
Pe parcursul anului 2017 la reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale şi străzilor din toate sursele de finanţare au fost efectuate lucrări în sumă de 23 420,412 mii lei.
Conform Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) la nivel de APL II, finanţate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2017 au fost efectuate lucrări de reparaţie la 15 drumuri publice locale, s-au executat lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere cu şi fără adaos de material din piatră spartă, plombări din beton asfaltic, strat de egalizare din beton asfaltic. La toate 31 de drumuri cu lingimea totală de 149,48km au fost efectuate lucrări de intreţinere. În total au fost efectuate lucrări în sumă de 11 990,11 mii lei.
Din fondul rutier, bugetele locale şi alte surse la reparatia drumurilor şi străzilor APL I au fost efectuate lucrari în sumă de 11 430,302 mii lei, inclusiv 8907,996 mii lei din fondul rutier, 2435,306 mii lei din bugetul local şi 87 mii lei din alte surse
– Reparația unor porţiuni de străzi în primaria or. Sângerei – 1851,3 mii lei, inclusiv 1551,3 mii lei din fondul rutier şi 300,0 mii lei din bugetul local;
– Reparatia unor porţiuni de străzi în or. Biruinta -366,55 mii lei, inclusiv 354,6 mii lei din fondul rutier şi 11,95 mii lei din bugetul local;…

Mai departe puteți găsi în ziarul numărul 1 din săptămâna aceasta