DISTRIBUIȚI

Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că numărul copiilor născuți în anul 2020 a constituit 30 700 mii, fiind în descreștere cu 5,2% față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2020 a constituit 11,7 născuți la 1000 locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii cinci ani.

La 1 ianuarie 2021, numărul copiilor în R. Moldova a constituit 559,7 mii sau aproape fiecare a cincea persoană era în vârstă de până la 18 ani. Ponderea copiilor de 0-17 ani în numărul total al populației cu reședință obișnuită la începutul anului 2021 a constituit 21,6%.
Rata natalității este în descreștere

Numărul copiilor născuți-vii în anul 2020 a constituit 30,7 mii, fiind în descreștere cu 5,2% față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2020 a constituit 11,7 născuți-vii la 1000 locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani.

Din numărul total al copiilor născuți-vii 52,4% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 110,2 băieţi la 100 fete. Cei mai mulţi copii (90,7%) s-au născut după o durată a sarcinii de peste 35 săptămâni.

Sursa: Ziarul de Gardă

Continuarea citiți în n.22 din 4 iunie 2021